МРРБ бе домакин на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за междурегионално сътрудничество

Девет от тях са с участието на България

Нови 54 проекта за 73,5 млн. евро по програма „ИНТЕРРЕГ Европа 2014-2020“ бяха одобрени по време на Осмото заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за транснационално сътрудничество, което се проведе в София. Заседанието бе открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представлява националния партниращ орган. Проектите са по третата покана за набиране на предложения по програмата. Девет от одобрените проекти са с участието на България, като в осем от тях страната ни е пълноправен партньор, а в един е водещ. Предстои да се подпишат договори за тяхното изпълнение.

Българската мениджмънт асоциация e партньор по проекта BioGov, насочен към обучение и обмяна на опит на експерти за подобряване на политиките в областта на опазването на природното и културното наследство.

Сдружението „Бизнес Агенция“ е партньор в проекта Devise, по който се предвижда да се увеличи потенциалът на малките и средните предприятия в областта на цифровите технологии като средство за конкурентоспособност.

Българската асоциация по рециклиране е част от проекта CircPro, който ще популяризира циркулярно възлагане на обществени поръчки по опита на скандинавските страни.

Проектът One way има за цел да допринесе за запазването, защитата, насърчаването и развитието на природното и културното наследство. Партньор по него е Търговско-промишлената палата във Враца.

Община Габрово и Центърът за устойчивост и икономическо развитие са партньори по проекта GPP-Stream. Целта е да подобри управлението, изпълнението и мониторинга на политическите инструменти, които интегрират подходите за въвеждане на „зелени обществени поръчки“, така че да се постигне максимално увеличаване на ефективността на ресурсите.

Областна администрация Пазарджик е партньор по проекта Regions 4FOOD4.0. Той е насочен към въвеждането на иновации в хранително-вкусовата промишленост.

Към превръщането на Европа в привлекателна за развитието на предприемачеството у младите хора, разкривайки привлекателни работни места и места за живот чрез разработване стартиращи фирми и консултантска подкрепа, е насочен проект OSS. Партньор по него е Агенцията за регионално и икономическо развитие – Враца.

Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е водещ партньор по проекта DeCarb, който има за цел да подпомага чистотата на въздуха и намаляване на въглеродните емисии, насърчавайки публичните власти да предприемат мерки за използване на „чиста енергия“. За целта се предвиждат серия от обучения и семинари, чрез които да се подпомогне реализирането на проекти за възобновяеми енергийни източници, преквалификация на работната сила и др.

Общият бюджет на програмата до 2020 г. е над 426 млн. евро, като безвъзмездните европейски средства са почти 360 млн. евро, а останалата част е национално съфинансиране.

По време на заседанието бяха обсъдени въпроси, свързани с изпълнението на програмата, представен бе напредъкът в изпълнението на проектите от първа и втора покана. Презентирани бяха и два проекта, които се изпълняват по програмата с участието на партньори от България като държава – домакин на срещата. Това са ESSPO и InnoBridge.

Проектът „Ефективни финансови инструменти в подкрепа на малки и средни предприятия“ (ESSPO), по който партньор е община Габрово, цели да подобри регионалните политики за конкурентоспособност на малките и средните предприятия и ангажираността им с иновационни дейности в регионите. В него си сътрудничат 9 партньорски организации от Полша, Франция, Испания, Германия, Естония и България.

Увеличаването на конкурентоспособността на малки и средни предприятия е в основата и на проекта InnoBridge, по който партньор е Асоциацията за развитие на София заедно с още 8 страни. Той цели преодоляване на разликата в иновациите чрез превръщане на резултатите от научноизследователската и развойната дейност в търговски успех по по-ефективен и ефикасен начин.

Зам.-министър Деница Николова:

Фокусът е поставен върху подобряването на конкурентоспособността

18_Interreg._KareПрограмата представлява основен хоризонтален инструмент на Европейската комисия, който подпомага създаване на партньорства и обмяна на опит между отделните държави за изпълнението на политики в различни области, заяви пред участниците в заседанието зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Тя обясни, че фокусът е поставен върху подобряване на конкурентоспособността, високите технологии, научноизследователската дейност, политиките за борба с климатичните промени и тяхната превенция, подобряването на околната среда. Достъп до финансиране имат всичките 28 страни – членки на ЕС, заедно с Норвегия и Швейцария.

Досегашният ни опит показва нарастващия интерес на българските партньори да участват и реализират проекти по програмата, които допринасят за получаването и обмяната на опит, добри практики и нови подходи при изпълнението на политиките в различните райони на ЕС, коментира още зам.-министър Николова.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си