Целта на документа е да направи страната ни конкурентна като дестинация

Правителството одобри Актуализирана стратегия за устойчиво развитие на туризма в България до 2030 г. и плана за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Целта на стратегията е да осигури трайна конкурентоспособност на страната ни като туристическа дестинация. Тя представлява детайлизиран модел за развитие на туристическата индустрия, както и нужните управленски и административни действия на пазара, които да осигурят устойчиво развитие на сектора в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Актуализираната стратегия за устойчиво развитие на туризма е обезпечена с план за реализирането й до 2020 г. с конкретни времеви параметри за изпълнение. Планът за действие позволява предприемане на конкретни мерки за стимулиране на устойчивия ръст в туризма.

Като резултат от прилагането на актуализираната национална стратегия, през 2030 г. отличителните характеристики на България като туристическа дестинация ще бъдат:

– туристическа дестинация с висококачествен туристически продукт, удовлетворяващ целевите потребители, с конкурентоспособно съотношение между качество и цена;

– популярна туристическа дестинация за пътувания в четирите сезона, с добър имидж на туристическия пазар, разпознаваема и предпочитана от българските и чуждестранните туристи;

– дестинация за устойчив туризъм – туризмът в България ще бъде сред водещите (структуроопределящи) сектори на националната икономика, който използва ефективно ресурсите на страната за създаване на нарастващ национален доход и добре платена трудова заетост, създава ресурси и условия за опазване и защита на околната среда и културно-историческото наследство, за социално благополучие на местните общности.

Към стратегията е разработен и механизъм за мониторинг и оценка.

Бъдещето на 13 ски зони ясно до края на годината

До края на годината трябва да бъде готов анализът на това какво е съотношението на търсенето и предлагането на туристическите услуги. Държавата трябва да определи параметрите за развитие в тринайсет ски зони: Банско – Добринище, Боровец, Пампорово – Чепеларе, Витоша, Мальовица, Паничище, Беклемето, Ком – Берковица, Узана, Юндола, Белмекен, Бодрост – Картала, Семково. Това е записано в плана за действие до 2020 г. в актуализираната стратегия за развитие на туризма, приета от правителството. Уточняването на параметрите за развитие на тези ски зони ще стане с участието на всички заинтересовани страни, между които са изброени министерствата на икономиката, транспорта, околната среда, регионалното развитие и общините. Целта е устойчиво развитие и подобрено управление на ски зоните, се казва в плана. Ще бъде осъществена оценка на натовареността на всички курортни комплекси по показателите за устойчиво развитие – брой легла към плажна площ, брой легла към зелени площи, степен на замърсяване на въздуха, въглероден отпечатък на турист, се посочва в документа. Планът предвижда промяна в нормативната уредба за подобряване на условията за туризъм с кемпери и каравани, въвеждане на регистрация на къмпингите, уреждане на възможностите за спиране и отсядане на каравани и кемпери. Ще се подобрят по европейски образец стандартите за маркиране на плажовете и ски пистите, ще се въведе единна маркировка на туристическите пътища и пътеки, на местата за къмпингуване, на велосипедните маршрути, които ще бъдат включени в европейската мрежа „ЕвроВело”. Планът предвижда още съвместно с градските общини да бъдат развивани центрове за развлечения – лунапаркове, минипаркове, зоокътове, градски и морски градини и други. Ще се подобряват и инфраструктурата, и изгледът на търговските улици и пазарите, за да се превърнат в градски търговско-развлекателни микродестинации. Съвместно с ръководствата на морските и речните пристанища ще се модернизира инфраструктурата за достъп на круизни кораби, а с летищата ще се работи в посока откриване на нови въздушни връзки. За представителите на туристическия бизнес се предвиждат обучения за успешно представяне в платформи като Tripadvisor (платформа, която предоставя възможност за запазване на места, оставяне на отзиви и други подобни услуги).

11-TURIZUM.kare

Цялата страна е разделена на девет зони, във всяка от които ще се развиват специфични видове туризъм.

Марката на район Дунав ще е културният и круизният туризъм, градските събития и спортните дейности край реката. Районът на Стара планина ще бъде налаган като дестинация за планински, екологичен, винен и творчески туризъм. Отделно Долината на розите ще бъде популяризирана като район за здравен и културно-фестивален туризъм на основата на балнеолечебните курорти, розовите градини, тракийската и възрожденската култура. Районът около София ще залага на делови, културен, здравен, градски и шопинг туризъм, съчетан с планинската природа и балнеоресурсите. Район Тракия ще заложи на културен и винен туризъм, а Родопите – на планински и здравен туризъм. Рила и Пирин ще бъдат откроени като място за ски туризъм, селски, екологичен, културен, религиозен и здравен туризъм. Марката на Бургас е морският рекреативен туризъм и целогодишният културно-познавателен туризъм, а за Варна са добавени деловият и здравният туризъм.

 

 

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си