Огнян Ценков е роден на 3 февруари 1963 г. във Видин. Средното си образование получава в ПГ „Димитър Благоев”. Възпитаник е на Висшето военно училище „Васил Левски” във Велико Търново, където завършва специалност „Телевизионна и радиотехника”, степен магистър. От 1985 до 1990 г. е командир на свързочен взвод и на батарея за управление на дивизион в Българската армия. По-късно работи като специалист в техническия отдел на областната дирекция на МВР - Видин. От 2014 г. е заместник областен управител на Видин. През октомври 2015-а е избран за кмет на общината.

Получихме и допълнителни субсидии за обновление на театъра

Разговаря

Цвета ИВАНОВА

– Г-н Ценков, измина втората година от Вашия мандат. Какво успяхте и какво не успяхте да свършите за това време? Доволен ли сте от работата на екипа Ви?

– Аз оставам верен на предизборното обещание – да отчитам всяка година от мандата си. Така направих и в края на миналата година. Периодът 2015-2016 г. беше начален, време за изясняване на финансовото състояние на общината, за набелязване на мерки за преодоляване на трудностите, за изпълнение на проекти, чийто срок изтичаше през този период. 2017-а беше по-различна. Финансовото състояние вече беше ясно и трябваше да работим за оздравяването му. Свършихме добра работа, за което говорят фактите. Доволен съм от себе си и екипа, но в една община винаги може да се желае и постигне повече. Място за самодоволство и самохвалство няма.

– Вие наследихте доста задължения на общината. Как се справяте с тях? Едва ли за една година можете да върнете толкова много дългове, натрупани от предшествениците Ви?

– От 2015 г. до сега общината получава подкрепа от държавната власт. Изготвихме план за финансова стабилизация за периода до 2019 г. С него администрацията получи 6 млн. лв. безлихвен кредит от държавния бюджет. Погасяваме 2 млн. лв., отпуснати ни през 2015-а, с останалите 4 млн. лв. разплащаме просрочени задължения за публични услуги. Общината отговаря на изискванията за този кредит – просрочените задължения по бюджета да не надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи. Съгласно изискванията трябваше да разплатим 1,1 млн. лв. Към 30 септември 2017 г. ние разплатихме 99% от тях. Трябва да кажа, че не разчитахме само на държавната помощ. Работихме много сериозно за увеличаване на събираемостта. В края на септември от местни данъци и такси бяхме събрали 5 028 000 лв., което е с 251 950 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Постигнахме ръст на събираемостта от 5%.

– Европроектите са в центъра на работата на повечето общини в страната. Какви проекти изпълнява администрацията във Видин?

– Изпълняваме 69 проекта, един приключихме. Имаме подписани договори за безвъзмездна помощ по 5 други проекта. Три са по програма Интеррег, два – по ОП „Региони в растеж”. Повечето от нашите проекти са свързани със създаването на качествена среда за живот. Вложихме 241 000 лв. за ремонти на улици. Изградихме алеи в парковете за над 50 000 лв. За втора година прилагаме общинската програма, наречена „Местни инициативи”. Всяко село и квартал решава какво му е нужно, прави проект и го изпълнява. Общината финансира начинанието с 2000 лв. През миналата година дадохме 104 000 лв. от бюджета. Хората си изградиха детски площадки, автобусни спирки, открити сцени на площадите и др. Общината построи нови 5 детски площадки за 55 000 лв. Те са с модерни съоръжения и отговарят на новите изисквания за безопасност. Тази дейност ще продължим и през 2018-а. Общината утвърди създаденото през 2016 г. звено по чистотата. Отказахме се от фирмата, която чистеше, и сами започнахме да събираме и извозваме сметта. Работим с техника под наем, но очакваме да получим нови машини за сметосъбиране и извозване по проект на общината, финансиран от европейски фонд. В населените места ние поехме и снегопочистването. По-изгодно ни е сами да извършваме част от комуналните дейности.

– Кое от постигнатото смятате за най-добро и полезно за града?

– Безспорно това е откриването на филиал на Русенския технически университет. През 2017 г. Видин стана университетски град – това е мечта на поколения видинчани и на много кметски екипи. Ние успяхме. От тази есен при нас учат 250 студенти от региона. На филиала предоставихме сградата на Професионалната техническа гимназия. Общината заделя по 4000 лв. годишно за такси на студенти от социално слаби семейства. Фирми, обществени организации, граждански сдружения също поемат разходите за учебни такси на студентите. Всичко това е продиктувано от желанието ни младите хора да остават във Видин, да се учат и да работят в нашия град.

– Общината получи правото на управление на крепостта „Баба Вида” и синагогата. Какви са плановете за тези две исторически забележителности?

– Крепостта „Баба Вида” получихме от Културното министерство за стопанисване. Тя се нуждае от реставрация и консервация и ние ще ги направим. Крепостта и пространството около нея се нуждаят от модернизация, за да можем да привличаме повече туристи. Фондация „Созопол” ни дари проект за обновяването и сега търсим финансиране за изпълнението му. Еврейската организация „Шалом” пък дари на общината синагогата, която е голяма архитектурна ценност. Ще я превърнем в културен център на името на родения във Видин световноизвестен художник Жул Паскин. Има проект за реставрацията й, за който също търсим финансиране. През 2017 г. открихме епиграфски център. За целта реставрирахме стара турска сграда. Провеждаме няколко фестивала – певчески, средновековен, оперен, с които също искаме да привличаме туристи. Идеята ни е да превърнем Видин във фестивален град.

– В края на 2017-а получихте допълнителни субсидии от кабинета за конкретни обекти. Готови ли сте за обновлението им?

– Получихме 2 млн. лв. за обновление на сградата на театъра. Тя е много стара – строена е веднага след Освобождението и е първата у нас за театрални нужди. Имаме проект, който започваме да изпълняваме почти веднага. Ще променим облика на сградата, като го приближим максимално към първоначалния. Ще бъдат ремонтирани помещенията и сцената. 1 млн. лв. получихме за основен ремонт на сградата на Езиковата гимназия. По други проекти ни предстои ремонт и изграждане на спортни съоръжения в две училища – средното „Цар Симеон Велики” и Природоматематическата гимназия. Предстои ни саниране на сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Изобщо 2018-а ще бъде една много активна за нас година, през която ще променим облика на града.

– Каква е визията Ви за развитието на Видин, който през многовековната си история е бил и столица на България?

– Да става все по-хубав град и никой да не го напуска, а направилите това да се върнат. И да опровергаем мнението, че това е един изостанал град с бедно население. Не е така – Видин е град с големи възможности. Инициативен комитет дори обяви свой проект за преобразяване на града и превръщането му в туристически център, наречен „Перлата на Балканите”.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си