Николай АНТОНОВ

На съвместно заседание на Комисията по бюджет, финанси и европроекти и Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране към Общинския съвет в Благоевград бяха разгледани годишните финансови отчети и баланс за 2017 г. на общинските търговски дружества. По време на заседанието бяха изслушани управителите на дружествата, които представиха анализ на финансовите резултати и стратегии за развитие на поверените им организации.

Общинското търговско дружество „Благоевград инвест 2016“ ЕООД има 1 844 000 лв. приходи за изминалата година, от които чистата печалба е 592 000 лв., показват представените резултати.

„Паркинги и гаражи – Благоевград“ ЕООД отчитат по-ниска печалба в сравнение с 2016 г., дължаща се главно на спада на събраните глоби от репатриращия автомобил и поставянето на скоби. Този спад е вследствие на промени в Закона за дейността на органите на МВР, според които отпада длъжностното лице от полицията, което да придружава репатриращия автомобил, а това директно ограничава периметъра му на действие само в „синя“ зона. Общинските съветници отново разискваха ползата от промени в таксите за престой в „синя“ зона и цената на абонамента на общинските паркинги, както и евентуално ново зониране на центъра на Благоевград.

„Пазари“ ЕООД има намаляване на приходите в сравнение с 2016 г., като отстъпленията са главно от основната дейност – отдаване под наем на търговска площ и временни търговски обекти. Дружеството завършва 2017 г. с нетна печалба от 20 000 лв., но тенденцията е за отлив на наематели, респективно постъпления, въпреки намалението в наемните цени.

„Биострой“ ЕООД приключва изминалата година с данъчна печалба от 150 хил. лв., с леко повишение спрямо предходната 2016 г. и без задължения към доставчици и контрагенти.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си