Навигатор Home » Региони » Общини се снабдяват със специализирана техника с европейски средства

Общини се снабдяват със специализирана техника с европейски средства 

15-BELOGRAD-1

Белоградчик и румънският Дробета – Турну Северин с общ проект за управление на риска в трансграничния регион

Цвета ИВАНОВА

Белоградчик и Чипровци се снабдяват със специализирана техника за превенция и отстраняване на последствия от критични ситуации. И двете общини си осигуриха за целта европейски средства чрез трансграничната програма за сътрудничество с Румъния и Сърбия.

Белоградчик и румънският град Дробета – Турну Северин изпълняват общ проект за управление на риска в трансграничния регион. Той включва изграждане на алармени системи и закупуване на специализирани машини и оборудване. Белоградчик се снабдява с багер, трактор, моторна шейна, моторни резачки и малка пожарна. Ще бъдат организирани и обучения на населението за повишаване на информираността за действия при кризисни ситуации – земетресения, наводнения, обледявания, бури, снегонавявания, аварии. Стойността на проекта е 1 174 231 евро. Румънската община е водеща в проекта, а българският град – партньор.

С техника за действия при кризисни природни ситуации се снабдява и община Чипровци, отново по проект, финансиран от Трансграничната програма Интеррег. Тя получава багер, булдозер, трактор, дрон. С дрона ще се наблюдава пълноводието на реките, които при поройни дъждове заливат пътища, крайбрежни улици и къщи.

Добавете коментар