Навигатор Home » Новини » Общините ще могат сами да договарят и изпълняват улични ремонти

Общините ще могат сами да договарят и изпълняват улични ремонти 

3_API.

Общините сами да договарят всички параметри, свързани с дейностите по изграждане, поддържане и ремонт на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии. Това предвиждат промени в Правилника за прилагане на Закона за пътищата, чийто проект Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане. Те са обосновани от необходимостта да бъде създадена по-гъвкава уредба при реализирането на взаимната договореност между Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и общините при извършването на строително-ремонтни и възстановителни работи.

С въвеждане на предвидените изменения в правилника възлагането на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и финансирането на тези дейности ще бъдат предмет на споразумителния протокол между АПИ и общината съобразно административните и финансовите възможности на съответната администрация. По този начин ще се даде възможност АПИ и общините сами да определят параметрите на участието си в тези съвместни дейности. Очаква се след промените да бъдат реализирани повече проекти и в по-кратки срокове.

Освен това ще се улеснени значително възлагането на процедурите по изпълнението на рехабилитация, реконструкция, изграждане и основен ремонт на пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа, попадащи в урбанизирани територии. Ще се облекчи и дейността на договарящите се администрации, като едновременно с това ще се осигури и по-качествено приоритизиране на необходимите ремонтни дейности. С предвидените изменения общините ще могат да планират, организират и изпълняват ремонтни дейности и ново строителство в урбанизираните територии, без да са зависими от инвестиционните планове и програми на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Добавете коментар