Общините искат обезщетения за продаден имот в социални блокове

0

Общините у нас изпитват сериозни затруднения при стопанисване на имоти, които са получени като обезщетения срещу продадени общински терени. Става дума приоритетно за жилища, с които общините обезпечават или поне се опитват да реализират социалната си жилищна програма. Срещу продаден свой парцел те изискват от новия собственик най-често процент в пари, а останалото във вид на жилища,които да предоставят на социално слаби граждани. Последните са картотекирани и обикновено чакат с години за общинско жилище. Тези жилища обаче се явяват в блокове и сгради,които са смесена собственост.В тях има както определен брой апартаменти придобити като обезщетения от общината,така и апартаменти на инвеститора,които той продава на свободния пазар. На практика в един вход част от апартаментите са на собственици, а друга се обитават от наематели на общински апартаменти. Това автоматично създава неудобства при обслужването на сградата като цяло.Наемателите не са заинтересовани, а и често нямат финансова възможност за поддръжка на жилище, за което плащат наем на общината. Тя от своя страна трудно може да задели средства за искани от собствениците текущи ремонти,саниране или подобрения ,за които са взети решения по закона за етажната собственост. Затова все повече общини преминават към продажба на свои терени срещу които искат обезщетения в самостоятелни блокове,които изцяло обслужват общинската социална жилищна програма. Практиката вече доказва, че цялостната поддръжка на такива блокове е по-ефективна и е в по-голям интерес на общините.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си