Навигатор Home » Икономика » Общините вдигат данъци заради отказ от реформи

Общините вдигат данъци заради отказ от реформи 

18-IPI

Основната тежест се поема от местния бизнес и гражданите

Все повече общини прибягват към увеличаване на ключови данъци. Състоянието на техните бюджети и отказът на правителството от фискална децентрализация ги поставят в ситуация, при която вдигането на налозите често е единственият начин за справяне с недостига на пари. Изводът е на експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) на базата на шестгодишни изследвания на нивата на местните данъци и такси от 2012 г. до сега. При тях са анализирани основните местни данъци – върху недвижимите имоти, върху превозните средства с мощност от 74 kW до 110 kW, патентен данък за търговия на дребно в площ до 100 кв. м и данък за прехвърляне на собственост.

Резултатите от последното проучване са категорични: местните данъци продължават да растат. През 2017 г. 62 общини са вдигнали тези данъци, като общо за периода 2013-2016 г. са регистрирани 210 случая на увеличения. От ИПИ признават, че най-вероятно действителните промени са повече от регистрираните от тях, но достъпна официална информация за това липсва. Все пак събраните данни покриват над 80% от общините и дават добра представа.

Самият факт, че болшинството от промените са в посока нагоре, показва ясно, че цялото упражнение е следствие от инертни опити за пълнене на бюджетни дупки. То няма нищо общо с концепции като „данъчна конкуренция” или „данъчна политика”, смятат анализаторите. Увеличенията на нивата на местните имуществени данъци може да има някаква бюджетно-управленска логика, когато става дума за общини с динамични пазари на недвижими имоти. Но като се погледне разпределението на тези увеличения по общини през последните години, се вижда, че това е изключително рядко срещано.

Друга основна причина е съфинансирането по европейски програми от страна на общините. В повечето случаи то се явява като допълнително бреме за тях наред с поредни години на дефицити и пословично ниска събираемост на данъци, сочат още анализаторите.

Показателно е, че тенденцията за масово увеличение на данъците се засилва в периода 2016-2017 г. Този път води до увеличаване на данъчната тежест върху местния бизнес и гражданите, а оттам и върху икономиката като цяло, предупреждават от ИПИ. Това е бавен и неефективен метод за повишаване на финансовата самостоятелност и устойчивост на общините.

ВАРИАНТ

Преотстъпването на част или на всички постъпления от данък общ доход обратно към общините на принципа „парите следват личната карта” е най-лесно приложимият модел за промяна във финансовата самостоятелност на общините, посочват от ИПИ един от възможните изходи. Преди две години бе лансирано предложение общините да могат да начисляват за себе си до 2 процентни пункта върху 10-процентния данък общ доход. Предложението срещна отпор от администрацията и така темата за прехвърляне на подоходния данък към общините беше затворена. С което управляващите на практика се съгласиха финансовата децентрализация да се постигне чрез повишаване на данъчното бреме вместо чрез разпределение на вече наложените данъци, припомнят от Института за пазарна икономика.

Добавете коментар