Община Троян финансира проекти за растяща стая на открито, спортни зони и градска среда

0

12 проекта ще се реализират тази година по гражданска инициатива в Троян. Общинската администрация очаква от неформални структури, читалища, културни институции, църковни настоятелства, училища, детски градини и кметства да кандидатстват със свои проектни предложения за реализиране на проекти по програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. За целта беше предвиден бюджет от 30 000 лв.

„Въпреки извънредната ситуация, която страната преживя и затрудненията, които общинският бюджет изпитва, проекти по програмата ще бъдат финансирани. В определения в поканата срок бяха подадени 13 предложени на обща стойност 51024,13 лв., от които 35924,88 лв. финансиране от програмата. Същите бяха разгледани и обсъдени от работна група от експерти на oбщинската администрация в Троян. На финала одобрените станали 12 на обща стойност 42309,88 лв., в т. ч. 26 984 лв. искано финансиране от програмата.

Проектите, които ще се реализират, включват: Детска градина „Незабравка“, с. Орешак – „Растяща стая на открито“; Сдружение на собствениците „Град Троян – ж.к. „Лъгът“ – блок 13“ – „Благоустрояване на блоковото пространство на бл.13“; Сдружение „Троян в бъдещето“ – „Места за отдих и табла с история от кв. „Ливадето“; кметство с. Шипково – „Спортна площадка Шипково“; кметство с. Черни Осъм – „Освежаване и ремонт на централния площад“; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян – „Реновиране и естетизиране на пространството около паметника на св. Климент Охридски в училищния двор“; кметство с. Орешак – „Повишаване ролята на гражданското общество за подобряване облика на с. Орешак“; Баскетболен клуб „Чавдар“ – „Баскетболно бъдеще за децата на Троян“; Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“ – „Дойранската епопея на филм“; Народно читалище „Христо Ботев – 1911 г.“, с. Врабево – „Мъжки северняшки костюми за АНПТ „Елица“; СУ „Васил Левски“, гр. Троян – „Обновяване долната част на фасадата на училищната сграда“; Народно читалище „Знание – 1906 г.“, с. Черни Осъм – „По-уютен облик на репетиционната зала“.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си