Навигатор Home » Региони » Община Свищов с електронно управление Лилия ЦВЕТАНОВА

Община Свищов с електронно управление Лилия ЦВЕТАНОВА 

15_Svi6tov.

Община Свищов е включена към системата на Държавна агенция „Електронно управление“ за обмен на документи между администрациите в България по електронен път. Чрез деловодната система на общината – „Акстър офис“, се дава възможност да се изпращат и получават документи по електронен път от други организации посредством модула „Акстър комуникатор“. Той осигурява защитен обмен на документи между различни организации. Обменът на документи ще се извършва от служителите в деловодството на „Общински център за административно обслужване и информация за граждани“. Тази система дава възможност на община Свищов да премахне хартиените носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестяват време и средства, уточниха от крайдунавската община.

Със свое решение от месец юни тази година Министерският съвет задължи административните органи в срок до септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи. Те трябва да са в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Целта е административните органи да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват единен стандарт.

До края на тази година се очаква всички администрации в България да се присъединят към системата за електронен обмен на документи. До края на 2018 г. хартиеният обмен между административните структури трябва да бъде преустановен и администрациите следва да обменят документи единствено по електронен път.

Добавете коментар