Навигатор Home » Региони » Община Петрич промени заданието и избра изпълнител за изработване на Общ устройствен план

Община Петрич промени заданието и избра изпълнител за изработване на Общ устройствен план 

15-OUP-1

Фирма „Географика” ООД ще изготвя проекта за ОУП, а „Планеко” ООД е ангажирана с екологичната оценка по него

Николай АНТОНОВ

Екипът на кмета Димитър Бръчков промени заданието за Общ устройствен план (ОУП), като включи в него територията на цялата община Петрич, не само на града, съобщиха от общинската управа. Вече има избран изпълнител – фирма „Географика” ООД, за изготвянето на проекта за ОУП. Средствата за това са 157 884 лв. без ДДС. Фирма „Планеко” ООД пък е ангажирана с извършване на екологичната оценка по него срещу сумата от 25 000 лв. без ДДС. 75% от финансирането за Общия устройствен план се осигуряват от МРРБ на база на подписано споразумение с община Петрич.

15-OUP2

Димитър Бръчков

ОУП има стратегическо значение за развитието на цялата община, защото определя къде какво да се строи, какво се допуска да се разполага в определена територия, къде е подземната инфраструктура (водоснабдителна, електроснабдителна, газификация), кои са границите на населените места, кои са териториите със специално или смесено предназначение, уточниха от общината.

„За община Петрич е важно да има Общ устройствен план, защото при кандидатстване с проекти за външно финансиране се спестява време, което иначе се губи в процедури за устройствени планове преди проектите на общината, коментира заместник-кметът по териториално-селищно устройство, строителство и обществен ред Минка Салагьорова. При внасяне на проекти по европейските програми едно от изискванията е те да отговарят на предвижданията в ОУП. За гражданите и бизнеса пък този план ще елиминира истерията с бързането за разрешения от Общинския съвет за проектиране на ПУП-ове, разрешения за строеж на огради, само и само да има започнато строителство върху имоти с променено предназначение извън населените места. Извън границите на населените места според ЗУТ застрояване се допуска само според предвижданията в Общия устройствен план. При наличие на този план хората ще могат да изпълняват инвестиционните си намерения без дългите процедури и пропуснати срокове, допълва заместник-кметът.

Прогнозно до средата на 2018 г. трябва да минат всички съпътстващи процедури по изработването и приемането на Общия устройствен план на община Петрич. Проектът ще бъде обявен на страницата на общината, ще бъде насрочено обществено обсъждане на плана, ще се произнесе и общинският експертен съвет, а накрая ОУП ще бъде приет с решение на Общинския съвет – Петрич.

Добавете коментар