Община Асеновград с два проекта за саниране на читалище и библиотека

0

С проект „Културна инфраструктура – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“ община Асеновград ще кандидатства за финансиране. Проектното предложение предлага общо функционално-пространствено решение за подобряване на енергийно-ефективността и функционалността на сградата, както и повишаване ефективността на трудовия и творческия процес.

Предвижда се подмяна на съществуваща дограма, подмяна на ВиК инсталация, ремонт на съществуващи санитарни възли и изграждане на нови, подмяна на електроинсталация, въвеждане на енергоспестяващо осветление, окабеляване, сигнално-охранителна инсталация, подмяна на отоплителна и вентилационна система, както и ремонт на зрителната зала; подмяна на настилки и осигуряване на достъп на хора в неравностойно положение.

Общинската администрация ще кандидатства за финансиране и с проект „Културна инфраструктура“ – обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на библиотека „Паисий Хилендарски“.

Прогнозната стойност на двата проекта общо е около 3,6 млн. лв. Очаква се дейностите по изпълнение да стартират в средата на 2021 г., а крайният срок за реализация е декември 2023 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си