Навигатор Home » Инфраструктура » Обходът на Габрово готов до края на 2018 г.

Обходът на Габрово готов до края на 2018 г. 

В доклад до ЕК сме написали, че трасето на обхода на Габрово е нефункциониращо

В противен случай възстановяваме дадените от ЕС вече 25 млн. лв.

Катя КОСТОВА

Строителството на обходния път на Габрово трябва да бъде завършено окончателно до края на следващата година. В противен случай има риск да бъдем принудени да върнем отпуснатите от ЕС и похарчени вече 25 млн. лв. Това сочи анализ на състоянието на проекта на управляващия орган на транспортната оперативна програма.

Изграждането все още не е приключило и затова наскоро на Европейската комисия е бил изпратен доклад, че трасето е нефункциониращо. Най-късно до 2 години трябва да рапортуваме пред Брюксел, че шосето и съоръженията по него се използват пълноценно. Проектът се финансира по старата ОП „Транспорт” (2007-2013) с около 50 млн. евро. Половината от тях са от еврофондовете.

Анализът показва още, че работата по обхода на Габрово не е приключила заради обжалвания на Оценката за въздействие върху околната среда и подробните устройствени планове, както и протести на еколози, довели до забавяне на издаването на разрешителните за строеж.

Проектът включва ремонт на 11 км съществуващи пътища, изграждане на 12 км нови и изготвяне на концептуален проект за последващи дейности за удължаване на обходния път на юг от Габрово и изграждане на тунел под връх Шипка.

Той включва 5 етапа. Първият, който вече приключи, включваше рехабилитация на пътен участък от 7,67 км. Вторият, също завършен, предвиждаше рехабилитация и реконструкция на отсечка от 3,270 км на път, западно от кв. Войново, и завършва в село Чехлевци. Третият етап е свързан с изграждане на нов участък, от км 10+940.74 до км 16+010, с обща дължина 5,069 км. Той започва от пътно кръстовище с път ІІІ-4404, с. Чехлевци до пътен възел „Дядо Дянко” на град Габрово. Следващият четвърти етап предвижда също строителството на нов път с дължина 4,115 км, от пътен възел „Дядо Дянко” до кв. „Радецки”. Последният е изграждането на близо 3 км връзка на обхода на Габрово с пътя, идващ от Шипченския проход, и ще се ползва като алтернативен маршрут при евентуално затваряне на бъдещия голям тунел.

Обходният път на град Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор №9 – Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис.

831 млн. евро вече са договорени по транспортната програма

Договорените средства по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” са 831 млн. евро, което представлява 44% от бюджета й, показва информация от Управляващия орган на европрограмата. На изпълнителите досега са разплатени 9% от средствата, или 171 млн. евро. В процес на одобрение са 11 проектни предложения. До момента са одобрени 22 формуляра за кандидатстване, от които 6 са за инвестиционни проекти.

По програмата са заложени за изпълнение шест големи проекта, които представляват 89% от общия бюджет. Те са втора фаза на проекта за рехабилитация на жп отсечката Пловдив – Бургас с прогнозна стойност 350 млн. евро, модернизация на жп линията Елин Пелин – Костенец (460 млн. евро), лотове 3.1 и 3.3 на АМ „Струма“ и тунел „Железница“, за които има подписан договор за 378 млн. евро и проектът е в изпълнение. За най-проблемния й лот през Кресненското дефиле се очаква в най-скоро време в МОСВ да бъде внесен докладът за въздействието върху околната среда и да започнат обществените обсъждания. В най-добрия случай обаче строителството на този участък от автомагистралата може да започне през март 2019 г., което го прави проблемен за довършване до края на 2022 г.

Добавете коментар