Обсъждат устройствения план на София

0

Широк обществен форум за възможностите за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община ще се проведе днес от 15:00 до 18:00 часа в зала „Джон Атанасов” на София Тех Парк. 10 години след приемането и повече от 20 години след началото на работата по действащия план социалната, политическата, икономическата и технологичната трансформации налагат преосмислянето и осъвременяването на установени практики, свързани с планирането на средата и процесите, протичащи в нея. За управлението на града днес е важно включването на много повече заинтересовани страни в диалог, а информацията и технологиите добавят нови възможности към процеса на вземането на информирани решения. Това налага и включването на различни експерти още в началото на дискусиите при старт на работата по изменението на ОУП. Събитието ще представи за обсъждане мнения за проблемите в сегашния ОУП и идеи за тяхното преодоляване, които са генерирани по време на поредица от фокус групи, проведени през последните месеци с участието на професионалисти от различни сфери. Резултатите от тези фокус групи ще бъдат обсъдени в дискусионен панел по време на форума с участието на различни експерти и публиката.

ПРОГРАМА

Image 1 of 1

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си