Обсъждат ОУП на Долината на тракийските владетели

0

Общият устройствен план (ОУП) на Долината на тракийските владетели в Казанлък ще бъде подложен на обществено обсъждане, което ще се проведе на 16 юни в Информационния център в града. До тази дата материалите могат да бъдат разгледани в сайта на община Казанлък и в дирекция „УТТ“ в сградата на градската управа. В едномесечен срок от публикуване на обявата могат да бъдат внасяни писмени предложения, становища и възражения на гише № 5 в Инфоцентъра, съобщиха от общината.

15-kaz2

Основната цел на ОУП на Долината на тракийските владетели е да създаде планова основа за средносрочно устройствено развитие на дефинираната територия с максимална изява на културно-историческия й и природен потенциал. Планът е интегриран в устойчиви функционални, пространствени и урбанизирани структури чрез устройствени мерки за опазването и социализацията на природното и културното наследство и превръщането му в значим ресурс за икономическото развитие на община Казанлък. ОУП обхваща извънселищните територии в землищата на гр. Шипка, гр. Крън, селата Енина, Бузовград, Хаджидимитрово, Шейново, Ясеново, Дунавци, Копринка, част от землищата на с. Голямо Дряново и западната част на землището на град Казанлък.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си