Обновиха сградата на ОДЗ „Зорница“ в Хасково

0

Сградата на ОДЗ „Зорница“ в Хасково е напълно обновена. Проектът е реализиран от общината, като целта му бе повишаване на енергийната ефективност на сградата и намаляване на енергопотреблението и емисиите на парниковите газове. Така ще се реализират и икономии на финансови средства. Инвестицията е в размер на 546 484,45 лева, от които 464 511, 78 лева финансирани от Национален доверителен „Eко фонд“, чрез Инвестиционната програма за климата, съобщиха от администрацията.

Бяха изпълнени следните енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлоизолация на външни стени, саниране на покриви и подпокривни пространства, саниране на мазета/тавани, подмяна на стара отоплителна инсталация, подмяна на стара котелна инсталация с нов водогреен котел на течно и газообразно гориво, изграждане на нова слънчева инсталация.

Очакваното намаление на потреблението на енергия е 278 779 kWh/годишно, което представлява 79.1% от необходимата за това топлинна и ел. енергия при сегашното състояние на сградата.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството на живот и работа на територията на общината. С прилагане на горепосочените мерки ще се подобри микроклимата във всички помещения на детската градина. Същата е целодневна градина и се посещава от понеделник до петък от 163 деца на възраст между 3 и 7 години. Освен подобряването на средата на живот на децата, от съществено значение са и икономиите на финансови средства, които ще се реализират след прилагането на всички мерки за енергийна ефективност.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си