Навигатор Home » Региони » Облагородяват района на Божия мост край Лиляче

Облагородяват района на Божия мост край Лиляче 

14_Most_Vraca

Поли ВАСИЛЕВА

Общината във Враца получи одобрение на проект, с който иска да облагороди природния феномен Божия мост. Към него сега няма удобен път, а туристи проявяват интерес към скалното образувание.

Божият мост е красив карстов феномен с височина 20 и ширина 25 м. Дебелината на свода е от 9 до 12 м. По оста на речното корито той е дълъг 125 м. Под свода му има малки езерца, а по стените му – отвори на пещери. До него се стига по пътя Враца – Чирен. Малко преди Чирен се завива наляво по асфалтов път с дължина 2 км. След още 500 м земен път се стига до Божия мост.

Проектът предвижда изграждане на ландшафтен парк и пътека. Финансирането ще дойде от Трансграничната програма Интеррег – Румъния – България по схемата „Геопарковете по Долен Дунав – възможност за опазване и устойчиво развитие на геоморфоложкото и геоложкото наследство”.

Партньори на Враца в изпълнението на проекта са общините Роман и Поноареле. Целта е да се използват устойчиво културното и природното наследство и ресурси. Около Божия мост ще бъде изградена туристическа инфраструктура и ще се създаде пешеходен туристически маршрут. За целта в Чиренско-Лиляшкия карстов район ще бъде построен карстов ландшафтен парк „Понора”. Мястото му е в землищата на Враца, Лиляче, Чирен и Мраморен.

В община Роман ще бъде създаден туристически ландшафтен парк „Каменно поле – Кунино” и ще бъде реставрирана т.нар. „пустата църква”. Тя ще стане начало на туристическия маршрут.

С проекта в Румъния ще бъде изграден туристически информационен център и създаден пешеходен маршрут до тяхната природна забележителност, наречена също Божия мост.

Добавете коментар