Навигатор Home » Архитектура » Нужни ли са още промени в ЗУТ, или трябва изцяло нов закон?

Нужни ли са още промени в ЗУТ, или трябва изцяло нов закон? 

8-9-3-(2)-1111

Арх. Емилия Кокова, РК на КАБ – Пловдив:

Наложително е да се изработи съвременен нормативен акт

8-9--KOKOVA.Категорично съм за нов закон! Един прецизиран и изчистен нов закон ще бъде много по-полезен и ще свърши много повече работа, отколкото този ЗУТ, който е вече многократно променян, коригиран, кърпен, допълван… Той стана направо исторически и в крайна сметка непригоден за реалностите. Дори нещо повече – след всички промени във времето, според мен, има параграфи, които си противоречат. Всичко това влияе негативно върху строително-инвестиционния процес. Практиката категорично го показва.

Наложително е да се изработи нов нормативен документ, който да е осмислен, логичен и последователен. При неговото изготвяне трябва да се вземе професионалното мнение на гилдията. Преди фактическото изработване на закона трябва да има едно широко обещствено обсъждане. Такова нещо беше направено преди години при подготовката на стария закон, предхождащ ЗУТ. Той беше написан в министерството, но преди това имаше създадено едно методическо ръководство, което организира широко обсъждане, срещи и дискусии с представители на сектора по общини и области в цялата страна. На тези срещи се даваха конкретни професионални препоръки, правеха се анализи… На финала законът беше написан на тяхна база в министерството. Това за мен е правилният подход.

Арх. Олег Каразапрянов, РК на КАБ – Пловдив:

По настоящите правила проектантът е никой

Нужен е изцяло нов закон по ред причини. Първата е, че в сега действащия ЗУТ проектантът е никой. Всички негови функции са иззети от някакви фирми за надзор, които само прибират пари, без да вършат никаква работа. Имам за пример десетки случаи, в които проектирам обект, старая се всичко да е направено, да е на 100 процента измислено и изпипано и когато проектът отиде в ръцете на надзорника, всичко отива по дяволите. Имам нанесени такива поражения от надзора, че не мога да ги опиша!

8-9-3След това много е важно проектантът да има права по време на самото строителство. Сега аз дори и да отида на обекта, нямам никаква дума, аз съм никой. Имаше една поправка към ЗУТ-а да се сключва договор с проектанта за авторския надзор, но за мен това се прави проформа, независимо че одобряващите изискват този документ. И още много неуредици има. Тромавите административни процедури също са сред тях. Затова е по-добре законът да се претвори нацяло, а не да се правят кръпки. Трябва да се започне най-напред от основата, самата платформа трябва да се смени. Настоящата е правена от юристи, за което нямам нищо против, но в екипа на съставителите е нужно да участват и проектанти, и представители на администрацията, тъй като и те имат проблеми.

Арх. Методи Методиев, РК на КАБ – Монтана:

Сегашният документ е много остарял

Сегашният ЗУТ може да е бил добър и полезен, когато е приет. Но вече е много остарял. Динамиката в живота и в строителството, проектирането в частност, е много голяма. Променят се взаимоотношенията между държавата и собствениците, между възложителите и изпълнителите и т.н. Сегашният закон не ги урежда. Затова ни е нужен изцяло нов. Той трябва да е съобразен не с днешния, а с утрешния ден. Да вижда в бъдещето, за да не се променя често. Да се обмисли и приеме закон, който да не се променя в кратки срокове.

Сега каква е практиката? Очертае се някаква пречка, и хоп – законът се променя. След това друго нещо се окаже – пак промяна. Това са кръпки, работа на парче. Те не водят до подобряване на закона, а до несигурност.

Арх. Иван Иванов, РК на КАБ – Пазарджик:

Времето изисква съвсем друг подход и други решения

8-9--IVANOVМнението ми е идентично с това на Камарата. От КАБ искат нов закон и това е правилното решение. Настоящият ЗУТ е създаден на основа за Закона за териториалното устройство от социалистическо време. Създаден е, като е преправян и дописван и резултатът не е добър, не е работещ. Самото време сега изисква съвсем друг подход и нови адекватни решения. Смятам, че и от Камарата на строителите, и на инженерите колегите искат нов нормативен акт. Да има закон за проектирането, за строителството… И нещо също много важно – самите наредби към закона трябва да са съвършено нови.


ГЛЕДНА ТОЧКА

Защо е необходимо да се изработи нов Закон за устройство на територията (ЗУТ) и да се създаде електронна система за издаване на разрешителни за строеж?

8-9_ZYT---part-1

На пресконференция КАБ изложи аргументите си за необходимостта от заместване на ЗУТ с ново съвременно законодателство

Камарата на архитектите в България смята, че Законът за устройство на територията (ЗУТ) в настоящия си вид със 76 поправки за 16 години е изчерпал своите възможности за ревизии. За да направим България привлекателна за инвестиции и да се увеличи скоростта на нашата интеграция в световния пазар, трябва да се започне незабавна работа за замяната на ЗУТ с изцяло ново съвременно законодателство с философия и принципи в духа на добрите европейски практики. За да бъдат ясни отговорностите и регламентите, както и да станат лесни за контрол, ЗУТ трябва да се раздели на два закона – Закон за устройственото планиране (ЗУП) и Закон за инвестиционното проектиране и строителство (ЗИПС). Така законодателството ще се хармонизира с европейското с цел да бъдат опростени процедурите, улеснени хората и намалена ненужната бюрокрация. Към тези два закона трябва да се създадат електронни системи за управление на процесите и издаване на разрешителни онлайн без редене на опашки и обикаляне по инстанциите.

Едни от основните проблеми в ЗУТ в момента са:

  • Изискване на прекалено много документи, които с нищо не допринасят за крайния резултат на строителството
  • Принцип на „мълчаливия отказ“
  • Противоречиви правила и остарели приоритети
  • Размиване на отговорностите, водещо до недобросъвестни практики
  • Разрешителен характер (всичко, което не е изрично разрешено, е забранено)

 

Затова и България е на 118-о място от 189 държави по сложност на процедурите за разрешение за строеж, според анализите на Световната банка.

 

Добавете коментар