Нужен ли е регистър на фирмите за енеригйна ефективност?

Арх. Петко Любенов, председател на РК на КАБ – Сливен:

Необходима е професионална регламентация

От 45 години се занимавам точно с енергийната ефективност на сградите, бил съм и преподавател в УАСГ. Познавам проблема и бих казал, че такъв регистър би могло да има, но е нужна професионална регламентация на тези фирми.

Сега има изкривяване на понятието „енергийна ефективност”, самата нормативна уредба е изкривена. Предварителните изчисления са едно, а изпълнението – друго. А резултатът е разпиляване на интелектуален потенциал. Вашият вестник може да инициира дискусия, която да отвори очите на политическия елит. Защото сега енергийната ефективност е средство за усвояване на пари, но това не дава ефект. Нужна е промяна в наредбите – облекчение за тези, които извършват енергийно обновление на домовете си.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си