НСИ: Стопанската конюнктура в строителството се е подобрила през февруари

0

Общият показател на бизнес климата у нас нараства с 1.8 пункта през февруари в сравнение с предходния месец. Това показват данните на Националния статистически институт. Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в строителството и сектора на услугите, докато в промишлеността и търговията на дребно показателят остава приблизително на равнището си от януари.

Показателят „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 3.6 пункта, което се дължи на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно запазва приблизително януарското си равнище. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ също се доближава до нивото си от предходния месец.

Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се покачва с 5.3 пункта в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си