НСИ отчита подобрение на бизнес климата през октомври

0

Бизнес климатът през октомври е нараснал с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец. Подобрение има в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, докато в промишлеността показателят се понижава, сочат данните на Националния статистически институт.

Средното натоварване на мощностите от юли до октомври нараства с 2.4 пункта и достига 72.8%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Основните фактори, затрудняващи предприятията, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната.

Съставният показател „бизнес климат в строителството“ през октомври се покачва с 0.6 пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно продажните цени строителните предприемачи предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се увеличава с 1.3 пункта. Прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца също се подобряват.

Търговците на дребно очакват продажните цени да запазят своето равнище през следващите три месеца. Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ също нараства – с 3.4 пункта. Същевременно се наблюдава известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца, което обаче няма да е съпроводено с допълнително наемане на персонал.

Най-сериозните затруднения за бизнеса остават несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене, факторът „други“ и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си