Нов Закон за защита на търговската тайна ще опазва ноу-хау и информация

0

Нов Закон за защита на търговската тайна приеха депутатите на второ четене. С него се въвеждат изисквания на европейска директива за защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, посочи БТА. Целта е правна закрила на интелектуалните продукти, търговската и научно-изследователската информация, както и иновационното ноу-хау. Депутатите записаха, че търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на определени изисквания. Тя представлява тайна, когато не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация. Търговската тайна има търговска стойност поради тайния си характер, а за опазването ѝ са предприети мерки от лицето, което има контрол върху информацията. В закона са посочени случаите, при които придобиването на търговска тайна е правомерно или неправомерно. С него се урежда производството и мерките за защита на търговската тайна по съдебен ред. В мотивите на законопроекта на Министерския съвет, който е вносител, се посочва, че с приемането на закона се увеличават стимулите за бизнеса, запазват се гаранциите за развитието на конкурентоспособността, подобряват се условията за трудова мобилност и се увеличава броят на работните места.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си