Нова пространствена концепция за Пловдив предвижда строителство върху земеделски земи след смяна на статута им

0
Върху земеделски земи в Пловдив ще се строят кокетни еднофамилни къщи

Идеята е с промяна в ОУП да се премине от дисперсен тип град в хомогенен – с 0 квадратни метра селскостопански площи

Собствениците на земеделски земи ще имат право да променят техния статут, това предвижда основната промяна в общия устройствен план на Пловдив. Идеята на администрацията е с промяната да се премине от дисперсен тип град в хомогенен, тоест с 0 квадратни метра земеделска земя, обясняват от общината. По този начин ще се даде възможност на собствениците на земеделска земя да променят нейния статут.

Сега голяма част от тях не могат да направят това. Тези земеделски земи, чийто статут не може да бъде променян според сега действащия общ устройствен план, са предимно в районите „Северен“, „Южен“ и „Западен“.

Два нови квартала с жилищно строителство ще бъдат обособени в южните и западните части на Пловдив. На една от последните си сесии общинските съветници гласуваха измененията на плановете за регулация на местностите Гуджуците и Терзиите, които се намират в районите „Южен” и „Западен”. С промяната там ще се обособят различни парцели, като статутите на земите могат да бъдат променени за жилищно строителство. То обаче ще бъде до 10 метра, задължително с 40% озеленяване. Така жилищни мастодонти и кооперация няма да могат да изникнат в двете местности. С промяната на ПУП-овете може да започне и прокарването на ток и вода, а след това и на подземна инфраструктура, уточняват от администрацията.

Първите къщи там могат да се построят около новия път, който се проектира от район „Западен” – между Прослав и Коматево. Пътят ще минава през Терзиите, като проектът предвижда двулентов път, тротоари, велоалея, LED осветление и паркоместа. Новата пътна отсечка ще е дълга около 2 км, като ще тръгва от улица „Елена” и ще се включва на Коматевско шосе до разклона за „Остромила”. Очаква се проектът да бъде одобрен от градските власти и да се пристъпи към технически проект и търсене на финансиране.

4-5-ZEMI-VODIОт администрацията в Пловдив са решили, че в новия Общ устройствен план ще бъде заложено премахването на всички земеделски земи в очертанията на града, като всеки, който иска, да може да смени статута на имота си. Идеята е всички земеделски земи на юг и запад да се превърнат в квартали, но категорично само с ниско строителство до 10 метра.

На практика такива парцели има в кварталите „Остромила” и „Беломорски”, както и на юг от тях към Коматево. Така в един момент – при нужното облагородяване, трите квартала да бъдат плътно запълнени с къщи и реално да се слеят.

Друга такава зона е въпросната местност Терзиите, която е между Прослав и Коматево. Това е и най-голямата площ със земеделска земя в Пловдив.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Узаконяваме обект без нужните разрешителни и документация, след като платим глоба в размер на 30% от стойността му

4-5-NEZAKONNO-STROITELSTVO-1
90% от къщите в ромските квартали в страната са незаконни

Незаконен строеж да се узаконява, след като се плати глоба в размер на 30% от стойността му. Това предлагат с промени в Закона за устройство на територията група депутати. Те обаче настояват, че това не е амнистия, защото промените няма да важат за всички постройки.

Каква е стойността на имота, който ще бъде узаконен, ще се определя от кмета на общината или упълномощено от него лице по методика, издадена от регионалния министър. Измененията се отнасят само за строежи от четвърта и пета категория и не предвиждат от тях да се възползват големи постройки или небостъргачи. По този начин кметовете ще избегнат морални проблеми, свързани при събарянето на обитаеми къщи, тъй като често това е единствено жилище на потърпевшите, мотивират се вносителите на промените.

Депутатите предлагат възможност за узаконяване на жилищни и смесени сгради със средно застрояване, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 5000 кв. м или с капацитет до 200 места за посетители. Узаконени могат да бъдат построени без документи къщи, вили, производствени сгради с до 50 работни места. Незаконното строителство и преустройство също ще може да бъде узаконено и за сгради, които са културни ценности с категория „ансамблово значение” и „за сведение”. Според депутата Младен Шишков, който е един от вносителите на промените, само сградите, отговарящи на всички изисквания, ще бъдат узаконявани. За да не бъдат съборени, строежите трябва да отговарят на подробния устройствен план.

Той обаче може да бъде изменен, за да се съобрази със зданията, направени без строителни книжа.

4-5-NEZAKONNO-STROITELSTVO-2
Акции срещу незаконни обекти често стават след сигнал от електроразпределителни дружества за строителство на жилищни сгради около техни стълбове за осветление

Постройката трябва да е конструктивно устойчива, да може да бъде присъединена към електрическата и ВиК мрежата. Процедурата по узаконяване включва архитектурно и геодезическо заснемане, становище от инженер конструктор, съставяне на технически паспорт и т.н. Освен това е задължително този, който подава искане за това, да е собственик на земята. Така се изключвали жилища на роми, които най-често били в чужд имот.

Ще се събарят обаче постройки, които не отговарят на изискванията за отстояния от границите на имота или от съседни постройки. Няма да се допуска узаконяване и на строежи със съществени отклонения, както и на такива, които попадат в защитени територии или във вододайни зони. Искането за узаконяване може да бъде направено от собственика на имота, в който има незаконна постройка, както и от лице или фирма, които имат право за строеж в чужд имот. Така според депутатите ще се избегне незаконното строителство в общински или частни имоти. Те са категорични, че изобщо не става въпрос за безразборно строителство оттук нататък. Идеята е да се даде възможност тези, които не са имали желанието или възможността да изготвят техническа документация в момента на построяването, да го направят на по-късен етап срещу съответната санкция.

Законопроектът предвижда още за незаконни имоти, които може да бъдат узаконени, да се плаща обезщетение при евентуално отчуждаване. Възможността за узаконяване ще важи за постройки, направени след 1 април 2001 г., тъй като имотите без строителни книжа от преди тази дата се смятат за търпими.

Приходите от глоби за признаване на незаконни постройки ще доведат до повече приходи в общинските бюджети, смятат вносителите. Според тях санкциите са достатъчно високи, за да не насърчават незаконното строителство, и в същото време по-малки като разход от перспективата сградата да бъде съборена и построена наново, посочват депутатите. Те смятат, че възможността за узаконяване ще накара общините да следят по-изкъсо за незаконни строежи, защото в момента самите администрации нарочно бавели процедурите от морални съображения.

Според вносителите предложенията дават възможност, която би разтоварила негативите, които генерират кметовете на общини, тъй като процедурите по премахване на незаконни постройки водят след себе си както тежки административни проблеми, така и проблеми от социално естество. Причината е, че много често такива постройки са единствено жилище и процедурите влизат в противоречие с Европейската конвенция за правата на човека. През април миналата година Европейският съд за правата на човека в Страсбург излезе с решение, в което настоя българското правителство да спре планираното от община Пловдив събаряне на къщи в Арман махала до осигуряване на подходящи жилища за обитателите им. Акции по заличаване на незаконни къщи в ромски махали бяха подети от различни общини, като най-запомнящите се бяха във варненския квартал „Максуда”, Гърмен и Асеновград.

6067 са издадените до момента заповеди за премахване на незаконни постройки, става ясно от регистъра на ДНСК. В момента законодателството не позволява незаконна постройка да бъде узаконена. Единственият вариант е тя да бъде съборена. Разходите за това се поемат от собственика. Първоначално му се дава срок, в който той доброволно да премахне постройката. Ако не го направи, се пристъпва към принудително изпълнение.

 

 

МНЕНИЕ

Арх. Илко Николов, бивш председател на ОбС в Пловдив :

Не виждам риск от презастрояване

4-5-NEWНе смятам, че има риск от презастрояване в Пловдив, тъй като изискването при смяна на статут ще бъде за нискоетажно строителство. Още повече че плановото задание за изменение на общия устройствен план е прието още през 2016 година. Според мен малко закъсняха процедурите по обявяване на обществената поръчка, коментира архитект Илко Николов, бивш председател на ОбС в Пловдив.

Според него този процес трябва да се финализира скоро, тъй като изменението на общия устройствен план ще реши не само проблемите със земеделските земи, но и редица други, които съществуват в настоящия.

Основните пропуски бяха предимно в несъответствия между заложените параметри в общия устройствен план и действащите подробни устройствени планове. Това беше много голяма грешка. Имаше проблеми със зелените площи, имаше и проблеми с един гробищен парк, допълни архитект Николов.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си