Нова програма за дялови инвестиции на ЕИФ ще привлича частен капитал

0

Нова инвестиционна програма InvestBG Equity ще привлече значителен частен и институционален капитал за инвестиции в разширяването и интернационализацията на компании, базирани в България, съобщават от Министерството на икономиката. Това ще бъде първата по рода си програма, в която Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще инвестира съвместно ресурсите си с тези под управлението на JEREMIE по специален начин в полза на българския бизнес. Реализацията на новата програма за инвестиции в МСП с привличане на допълнителен рисков капитал от частни дялови фондове, които инвестират в България, започва, след като приключиха преговорите между Министерството на икономиката и ЕИФ, уточняват още от ведомството на Емил Караниколов. Програмата е финансирана с рециклиран ресурс от изпълнението на инициативата JEREMIE и със средства от ЕИФ. Инструментът InvestBG Equity е разработен, за да подкрепи една от стратегическите цели, които си е поставило Министерството на икономика – да насърчава инвестиционни сектори, които създават висока добавена стойност и подобряват конкурентоспособността на българската икономика. Това е възможно чрез създаване и развитие на бързорастящи и иновативни малки и средни предприятия, като се подобрява достъпът им до дялово финансиране. Министерството на икономиката, чрез Холдинговия фонд по JEREMIE, и ЕИФ ще мобилизират съвместен ресурс от 110 млн. евро за финансиране на инвестиционната програма. InvestBG Equity е първата по рода си програма, съчетаваща рециклирани средства от инициативата JEREMIE и средства, управлявани от ЕИФ, за инвестиции в подкрепа на български компании. Ресурсите на програмата се очаква да бъдат разпределени в две направления. За подкрепа на фондове за рисково и дялово финансиране, които инвестират в България, са предвидени 100 млн. евро. За съинвестиции, съвместно с фондовете за рисково и дялово финансиране, инвестиращи в български компании, е определен ресурс до 10 млн. евро, като допълнително са гарантирани частни съинвестиции от 10 млн. евро.

Програмата ще подкрепи от три до пет фонд мениджъра с опит в управлението на фондове за рисков капитал и частни дялови фондове в България и региона на Централна и Източна Европа, които ще имат за основна цел да мобилизират допълнителен капитал за инвестиции в български компании.

Въз основа на натрупания опит след започването на Инициативата JEREMIE преди десет години, ЕИФ оценява много положително настъпилата трансформация на българската екосистема на рисков и дялов капитал. Заместник-министър на икономиката Лилия Иванова коментира, че осигуряването в рамките на InvestBG Equity на минимум 35 млн. евро допълнително към първоначално предвидените 60 млн. евро национални средства на българското правителство, които са рециклиран ресурс от JEREMIE, е в посока на по-нататъшно подобряване на инвестиционната среда в България и предоставяне на повече възможности за местните предприятия да се развиват в международен план. „Финансовият ангажимент на ЕИФ към инструмента е знак за доверие в потенциала на българските фирми и икономиката като цяло ”, посочи тя.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си