Недьо Георгиев е роден през 1959 г. в с. Стоките, Севлиевско. Завършва Техническия университет в Габрово, след което работи в завод „Битова електроника” във Велико Търново. Близо 19 г. е част от системата на МВР. Междувременно завършва магистратура по право във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 2015 г. е кмет на село Балван.

Боли ме, че те все повече се обезлюдяват

Разговаря

Лилия ЛОЗАНОВА

– Г-н Георгиев, какви проекти реализирахте в село Балван по общинската програма „Местни инициативи” през последните години?

– През 2016 г. с 10 000 лв. бяха въведени мерки по енергийна ефективност в сградата на кметството и беше ремонтиран Клубът на пенсионера. На следващата година успяхме да направим ремонт на част от уличната мрежа в селото за около 14 000 лв. През настоящата година кандидатстваме с проект на същата стойност – отново за ремонт на улици. Защото инфраструктурата е нещо важно.

– Какво е състоянието на обществените сгради в селото и какви са възможностите за облагородяване на публичните пространства?

– През тази година подготвихме проект по ПУДООС и ще кандидатстваме за облагородяване на центъра на селото. В проектопредложението сме заложили и изграждане на две площадки – детска и с фитнес уреди на открито.

Местната църква „Св. Иван Рилски” е на 135 години, но е в много добро състояние. През годините е освежавана по проекти на едноименното сдружение. Бяха отпуснати и средства от Дирекцията по вероизповедания за ремонт на камбанарията и стълбището към нея, както и за освежаване на основната зала в храма.

– В селото са изградени и няколко социални институции. Какви са функциите им?

– В Балван са разкрити и функционират няколко социални институции. Работи Дом за възрастни хора, има и социален патронаж. В сградата на вече затворения дом за деца пък функционира Кризисен център за деца в риск. Неговият капацитет е 16 подрастващи. В другите помещения имам идея да бъде изградена нов център за настаняване на майки с деца, пострадали от домашно насилие. В сградата има подходящи условия за това.

Активна дейност развива и Центърът за работа с деца и младежи, който предлага избор от различни клубове и кръжоци. Той се посещава от учениците от местното училище, които са общо 40. В селото имаме и детска градина с 13 малчугани. Всички тези центрове отвориха врати благодарение на проекти, защитени от местното сдружение „Иван Рилски”.

– Вече втора година в Балван работи и един център, който е уникален за Великотърновска област. Разкажете за дейността му?

– При нас беше открит първият център в областта за превенция и спорт, създаден също по инициатива на местната неправителствена организация. Изграден е със съдействието на Областна дирекция на МВР -В.Търново, Областна дирекция „Пожарна безопасност”, Национален военен университет „В. Левски”, общината и Съюза на пивоварите. Учениците се запознават с рисковете от употребата на наркотици, трафика на хора, с опасностите в интернет и др. Получават знания как да действат при пожари, бедствия, аварии, как да оцеляват в природата. В центъра са обособени три специални кабинета. В единия се провежда обучение по безопасност на движение и е оборудван с пътни знаци и светофари. Другият се ползва като лекционна зала, а третият е със спортни уреди.

– Защо концентрирате толкова центрове в едно селище?

– Основната ни цел е да създаваме заетост и да задържим младите хора. Боли ме, когато виждам, че българското село се обезлюдява. Тук живеят 560 жители, като част от населението вече е емигрирало в Германия и Холандия. Младите хора са около 20% и работят основно във В. Търново. Част от тях са професионално ангажирани в местния бизнес. Сред основните работодатели са Мелница – Балван, и два-три цеха. Единият е за производство на пластмасови изделия, другият е за пелети, а третият е дърводелски.

Когато едно населено място предоставя възможности за работа, така се задържат децата и младежите. Знаете ли колко е хубаво по време на празници в програмата да участват ученици, да изпълняват песни и стихотворения.

– Какъв е културният живот в селото, кое е най-интересното, което се случва?

– Местното читалище „Нива 1898” развива активна дейност. През тази година то ще отбележи 120-годишен юбилей. На разположение на местното население е сравнително богат библиотечен фонд. С популярност се ползват двете местни формации – хор за стари градски песни и женски танцов състав „Надежда”.

През последните години се утвърди като най-атрактивното събитие празникът на баницата, който става все по-популярен. Той се провежда тук, защото Балван е село, известно с хубавото си брашно. Земеделската земя е плодородна и е около 3000 дка, която се обработва от арендатори.

– Какви са перспективите за развитие на населеното място?

– Разчитаме на стратегическото си местоположение – намираме се на главния път София – Варна и сме само на 15 км от Велико Търново. Надеждите ни са свързани с привличане на инвеститори, които да създават работни места. Трябва да се направи всичко възможно да се задържат младите хора в малките населени места. Когато в тях се разхождат майки с деца, в тези селища има живец, има бъдеще. Затова апелирам за повече внимание на управляващите към българското село.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си