Навигатор Home » Интервю » Невена Петкова, областен управител на Габрово: През последните години регионът се превърна в габровския Манчестър

Невена Петкова, областен управител на Габрово: През последните години регионът се превърна в габровския Манчестър 

Невена Петкова е магистър по право от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Средното си образование получава в Националната Априловска гимназия в Габрово.

От 2004 до 2016 г. работи като старши разследващ полицай в ОДМВР - Габрово, РУ - Севлиево. Близо година изпълнява длъжността директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности“ в община Севлиево. От 10.05.2017 г. с решение на Министерския съвет е назначена за областен управител на Габрово.

Общините в областта възвръщат все повече своите позиции на индустриални центрове

Разговаря

Виолета ВЛАСТАНОВА

– Г-жо Петкова, кои са първите задачи, с които се заехте след встъпването Ви в длъжност на областен управител на Габрово?

– Знаете, че областният управител е проводник на политиката, която се води като цяло в държавата. Още в първите дни след встъпването ми в длъжност заявих, че ще работя в диалог и в партньорски отношения не само с кметовете на общини, но и с различните институции. По този повод организирам срещи на различни нива, за да се запозная с проблемите, които вълнуват администрациите.

– С кого успяхте да направите срещи?

– Една от първите срещи, които инициирах, беше с всички народни представили от региона и кметове на общини. Благодарна съм, че всички те се отзоваха и показаха ангажираност. Обсъдихме наболели въпроси, по които ще работим съвместно. Дискутирахме теми, касаещи пътната инфраструктура, водния проблем най-вече в община Севлиево и т.н. Питания имаше и по Програмата за енергийна ефективност и етапа, до който е стигнало изпълнението й. Поставени бяха за обсъждане и някои конкретни казуси на общините. Коментирахме още необходимостта от нормативни промени в някои от законите. Във връзка с извършващата се в момента водна реформа имах среща и с директора на Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ Иванка Виденова в МРРБ. С нея коментирахме някои неизяснени въпроси, касаещи дейността на Асоциацията по ВиК. Успях да направя и няколко срещи с началника на РУО – Габрово Георги Маринов, с когото обсъдихме добри практики и дейности, реализирани от различни образователни и културни институции по различни теми. Ползотворен беше и диалогът ми с представители на служба „Пожарна безопасност“, сектор „Здравеопазване“ и др. След всички срещи мога да кажа, че добрите основи вече са положени от предишния ми колега Николай Сираков, и смятам, че ако работим по този начин и занапред, ще продължим приемствеността.

– Как се развива бизнесът в региона и какъв е инвестиционният климат?

– По икономически показатели Габрово стои добре. Това посочват и анализите на Института за пазарна икономика. Трябва обаче да отчетем, че макар и икономическата активност да е добра и нивото на безработица ниско, ние сме част от Северен Централен район и за съжаление няма как тенденциите от развитието му като цяло да не ни се отразят по някакъв начин, защото ние сме част от цялото. Общините се стараят да подобряват условията за инвеститорите и виждаме, че това вече дава резултат. Севлиево и Габрово към момента са общините, в които се правят най-много инвестиции, и смело мога да заявя, че те възвръщат позициите си на индустриални центрове. Севлиево например става все по-предпочитан и притегателен град за чуждестранни инвестиции. Тук успешно развива бизнеса си една от най-големите компании за производство на санитарна керамика и арматура. Фирмата непрекъснато прави инвестиции в нови технологии, в безопасна работна среда, и не на последно място – осигурява работа на много от хората в областта. Икономическият микроклимат в областта е добър, но направените инвестиции водят до необходимост от качествена работна ръка. Това е едно от основните предизвикателства, пред които са изправени не само фирмите от региона, но и в страната. В област Габрово са налице добри практики за дуалното обучение и това е един от нашите приоритети, по който работим. Считам, че това е решението за справяне с това предизвикателство.

– Какви инфраструктурни проекти се изпълняват в момента в областта?

– Общините към момента изпълняват проекти, които целят повишаване качеството на живот – подобрява се инфраструктурата, облагородяват се пространства на населени места и т.н. и всичко това изпълнено би довело до по-добър живот на хората, оживление на региона ни и възможности за връщане на младите хора тук. Без да изпадам в подробности, мога да споделя накратко за някои от най-важните проекти, изпълнявани на територията на област Габрово. На първо място, това е „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода” – част от етап”. Друг важен проект за община Севлиево е Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС Видима (яз. Ряховски ливади). В това направление е и проектът на община Габрово, който ще осигури водоснабдяването на 10 габровски села в посока Севлиево, които до момента се водоснабдяват от ВиК Бяла“ ЕООД, с водоснабдяване от яз. Христо Смирненски“. В момента се работи по надстройката на язовирната стена на язовир „Хр. Смирненски“ в Габрово. Като цяло всяка община си има специфични обекти във връзка с приоритетите си за развитие. Така например в община Трявна, където основен приоритет е туризмът, ще се изграждат 2 парка – градски парк и етнографски комплекс на закрито и парк на Божковска поляна. Ремонт и реконструкция на 17 градски улици в Трявна и Плачковци, разширение на център за социални услуги с още една сграда. Ремонт на общежитието на стадиона с цел услугата да бъде комплексна. Изграждане на нов колектор за отпадни води и отвеждането им до новата пречиствателна станция. В община Дряново ще се ремонтира главната улица, предстои реконструкция на общинския пазар. Ще се изгражда и видеонаблюдение в Дряново и входно-изходните точки. Много проекти се изпълняват или са заложени за изпълнение, вярвам, че всички ние – гражданите, ще имаме търпението да се случат, защото така ще се развие и регионът ни.

Добавете коментар