Пресеченият терен ще наложи изграждането на множество тунели и виадукти по трасето през Кресненското дефиле

Според МРРБ най-бърз и евтин е източният с използването и на стария път Е-79

Катя ТОДОРОВА

Пет варианта на трасе за изграждането на участъка от АМ „Струма“ през Кресненското дефиле ще бъдат представени на обществено обсъждане в общините Симитли и Кресна на 11 септември на доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистралата.

Според експертите от МРРБ и АПИ за най-бърз и евтин за изпълнение се смята

ИЗТОЧНИЯТ ВАРИАНТ Г10.50

разделящ движението на две самостоятелни и раздалечени едно от друго пътни платна. При него ще се изгражда платно по ново трасе на изток от Кресненското дефиле само в посока София, а към Гърция трасето преминава по съществуващия път I-1 (Е-79). На стария път, по който сега върви движението двупосочно, се предвижда рехабилитация и укрепване, с реализация на мерки за опазване на биологичното разнообразие. От съществуващото шосе дясното платно на автомагистралата се отделя на изток, като се предвижда изграждане на еднопосочен обходен път на гр. Кресна по нов терен, с което интензивният тежкотоварен трафик ще бъде изведен извън града.

4-5--Struma---varianti----Izto4en---g-10---predpo4itan-A  За платното от Кулата за София се предвижда само в двата му края да има по 3 ленти (две активни и една аварийна). Заради сложния терен в останалата му част то ще е само с 2 ленти и ще е на практика 4-лентов скоростен път. В платното в посока север е предвидено изграждането на 18 виадукта с обща дължина 5087 м, 5 тунела с обща дължина 4200 м, 1 мост – 96 м, 11 надлеза и подлеза, подпорни и укрепителни стени.

Използване на старото трасе се предвижда и при вариант.

Г20 – ЧЕРВЕН

с дължина около 21 км. В Кресненското дефиле едното платно следва в основната си част съществуващия път Е-79, а другото се развива по нов терен с тунели и съоръжения в западния масив на дефилето. Предвижда се изграждането на нов мост над р. Струма, нов тунел, успореден на жп тунела, и още един нов мост над р. Струма, след което се включва в съществуващия път, като се ползват съществуващите два моста и тунел. Предвидени са подходи към местата, които са за каяк и рафтинг. След това лявото платно следва съществуващия път. Ползва наличния тунел с дължина 340 м и преминава край „Кресненско ханче”.

Най-характерното при този вариант е решението за разполагане на двете платна едно над друго на голяма дължина. Целта е незасягане на картираните граници на резерват „Тисата“.

4-5--Struma---varianti----Izto4en---sin-i-4erven---izialo-prez-defileto-A

Трети вариант с максимално използване на трасето на стария път е

Г20 – СИН

Той минава през Кресненското дефиле при максимално използване на трасето на съществуващия. Двете платна на автомагистралата са разработени така, че последователно се раздалечават и доближават едно спрямо друго в ситуационно и нивелетно отношение. На местата, където трасето напуска старото шосе, са предвидени нови мостове и тунели.

По този вариант на трасе е необходимо да се изградят 13 виадукта с обща дължина 3075 м, 23 тунела с дължина 7345 м, 5 моста, надлези и подлези, подпорни и укрепителни стени. Ще се извършат реконструкции на 4 виадукта, 2 тунела и един мост. Приблизителната дължина на трасето е 21 км.

Почти два пъти по-скъп се очаква да излезе предлаганият за обсъждане втори

ИЗТОЧЕН Г20, ИЗВЪН КРЕСНЕНСКОТО ДЕФИЛЕ4-5--Struma---varianti----Izto4en---g-20---iztzialo-izvan-defileto-A

При него цялото трасе на участъка е по нов терен извън Кресненското дефиле, като и двете платна на движение са изнесени в източна посока около селата Брежани, Стара Кресна и Ощава.

Трасето започва около 100 м след пресичане с жп линията за мина „Ораново”, вляво от съществуващия път Е-79, и се развива успоредно на него, след което тръгва на югоизток, успоредно на река Градевска, между кварталите „Ораново” и „Дълга махала” на град Симитли. На местата, където пътното трасе преминава в тунел, за всяко платно е предвидена отделна тръба, което, от своя страна, налага раздалечаването им едно от друго с цел осигуряване на необходимото разстояние между тръбите. Пред порталите са проектирани площадки, които са за обслужващата инфраструктура. Поради по-високите надлъжни наклони, които се намират в началото и в края на трасето, с цел подобряване на пропускателната способност и осигуряване на безопасността, е предвидена трета лента за бавно движещи се превозни средства в двете посоки.

В този вариант е предвидено изграждането на 5 тунела с обща дължина 4200 м, 18 виадукта с дължина 5087 м, един мост с дължина 96 м, подлези и надлези, както и подпорни и укрепителни стени.

Последният предлаган вариант, който се смята за най-рисков и от финансова гледна точка, е

С ГОЛЯМ ТУНЕЛ С ДЪЛЖИНА 15,4 КМ

4-5--Struma---varianti---s--dalag-tunel-A

Началото на участъка е при пътен възел „Крупник“. Преминава през река Струма и река Резена, като между двете реки е разположен съществуващият пътен възел за Крупник и Черниче. Преди портала на тунела трасето пресича последователно река Струма и жп линията София-Кулата. След изхода на тунела магистралата пресича съществуващ третокласен път и р. Струма с мост. Непосредствено след това е предвидено изграждането на пътен възел „Кресна“.

Тунел „Кресна“ по проект е с 2 тръби, с дължина около 15 км, с възможност за евакуация във втората тръба през напречни връзки. Дължината на цялото трасе на автомагистралата в този участък, включващо пътна и тунелна част, е около 21 км. Предвидено е още изграждането на подпорни и укрепителни стени, 3 подлеза, 6 моста, две площадки за отдих и един пътен възел.

Според експерти този вариант има най-малки шансове за реализация по няколко причини. Първата е прекалено високата му цена – около 1 млрд. евро. Втората – високата радиоактивност на подземните структури, през които ще преминава. Това поражда проблем и относно това, къде ще се съхранява изкопаната земна и скална маса, която е с по-висока радиоактивност от нормалната. Третата причина са високите разходи за експлоатация на подобно огромно съоръжение.

Забрана

По трасето в защитените зони без осветени билбордове

В защитените зони, през които ще преминава трасето на АМ „Струма“ през Кресненското дефиле, ще са забранени осветени билбордове, е записано в доклада за оценка на съвместимостта по повод предстоящото на 11 септември обществено обсъждане на доклада за оценка на въздействието върху околната среда за подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистралата.

Целта е да се предотврати струпването на насекоми в осветените участъци в близост до пътя и по този начин ще се намали рискът от сблъсък с ловуващите ги прилепи. Освен това на всички мостови съоръжения, които ще бъдат изградени по трасето на отсечката между Крупник и Кресна, от двете страни ще бъдат с предпазни огради високи 3 метра, за да се избегне сблъсъкът с птици. Всеки мост ще има и системи за събиране на повърхностния отток, а отвеждането му ще става след пречистване със специални каломаслоутаители. Предвидено е и изграждането на съоръжения за безпрепятствено пресичане и предотвратяване излизане на пътното платно на земноводни и влечуги.

В доклада е записано още, че строителството на отделни уязвими за птиците отсечки ще започва след приключване на размножителния им период, който е между 1 май и 15 август. Изключение ще се допуска единствено, ако в дните непосредствено преди това е извършен орнитологичен мониторинг, доказващ, че в периметър до 300 м от границите на строителната площадка няма гнездящи птици. Всички мостови съоръжения над реки ще се изграждат извън периода на размножаване на рибите, който е между 15 април и 10 юни.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си