Цветелина Ханджиева е родена във В. Търново през 1982 г. Завършва ПГСАГ „Ангел Попов” в града. За професионалната й ориентация роля изиграва нейният баща - Ганчо Ханджиев, собственик на строителни фирми. Дипломира се в УАСГ със специалност „Строителство на сгради и съоръжения”. Завръща се в родния си град и след 3 години работа в проектантско бюро придобива пълна проектантска правоспособност. От 8 години работи като проектант в семейната фирма, която се занимава основно с жилищно строителство.

Цветелина Ханджиева, член на Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели – Велико Търново:

Вече има инвеститори, които настояват проектирането на техните обекти да е по Еврокод

Разговаря

Лилия ЛОЗАНОВА

– Г-жо Ханджиева, каква е дейността на Клуба на младите инженери в инвестиционното проектиране и приятели?Във всички региони ли има такива структури?

– Клубът е създаден по инициатива на централното ръководство на КИИП с цел повишаване на интереса на младите членове към дейността на камарата. Така те по-активно да участват в живота на организацията, както и да прилагат своя младежки ентусиазъм при справяне с общите предизвикателства. В РК на КИИП – Велико Търново 65 са членовете до 40-годишна възраст, а 58 са под 35 г.

Създадена е фейсбук страница на клуба, като идеята е да се прилагат социалните мрежи за взаимопомощ при професионални казуси, за споделяне на опит по различни теми, пред които се изправят младите хора. Социалните мрежи предлагат възможност за дистанционно взаимодействие в различен формат, както и свободна, неформална среда за обсъжданията. Идеята на тези структури е чрез приобщаването на младите членове да се осигури приемственост в професионалната организация.

Двама от членовете на клуба – инж. Елена Делева от София и инж. Огнян Атанасов от Кюстендил, са негови представители в УС на КИИП. Това дава прекрасната възможност в професионалната организация да се чува и гласът на младите хора.

– Кои са предизвикателствата пред младите в бранша като цяло по Ваши наблюдения?

– Както във всяка една професия, на първо място това е адекватното заплащане. Има градове, в които колеги с ограничена правоспособност стартират с 400 лв. Тази цифра въобще не се нуждае от коментар. Много от дипломираните остават в София или се насочват към по-големи градове, както и извън страната. Поради тази причина има малки общини, в които въобще липсват такива специалисти, просто няма инженерни кадри. Голям е страхът да се върнеш в родното си място и да се опиташ да потърсиш работа по специалността.

Другата болна тема е отношението към младите специалисти. По време на стажуването някои работодатели ползват колегите като чертожници и не ги допускат до пълния процес на проектиране. Дори съм чувала случаи, при които им задържат печатите, за да не могат да приемат самостоятелно поръчки. Затова проблем за младите е да попаднат при работодател, който ще им даде възможност реално да учат и да се подготвят за професията. При нас, както някога, занаят се краде.

В чужбина колегите трудно могат да започнат самостоятелна дейност, но поне получават по-високо заплащане във фирмите, в които са наети. Затова и някои заминават.

– Какви са проблемите пред специалистите от инвестиционното проектиране, какво се обсъжда най-често като казус?

– От началото на годината в клуба, а също и на събранията на РК на КИИП – Велико Търново обсъждаме различни въпроси, включително и Стратегия за развитие на КИИП за периода 2018-2022 г. В нея са засегнати редица проблеми, като повишаване качеството на проектите и адекватното заплащане на проектантския труд, издигане авторитета на инженера проектант пред инвеститорите, институциите и обществото. Друг проблем е необходимостта от адекватна система за обучение през целия живот – необходими са курсове както за запознаване на проектантите с новостите и измененията в законодателството, така и с технологичните новости в сектора и различни софтуерни продукти и инструменти.

В момента е назрял проблем пред членовете на КИИП, свързан с инициирана от КАБ промяна в основното законодателство. Това е много дълга тема и не мога да я представя в детайли. Основното, което настоява КИИП в писмо до министър Нанков от 21 май т.г., е да участва заедно с другите браншови организации (КСБ, САБ, КАБ, БАИК) в подготовката на нормативните промени. Тъй като нашата организация има регионални структури, е необходимо повече време, за да обсъди и систематизира предложенията на регионалните колегии по места.

– Как се отразява въвеждането на еврокодовете във Вашата специалност?

– Засега еврокодовете действат паралелно с националното законодателство в областта. В столицата вече има инвеститори, включително и чужденци, които настояват проектирането на техните обекти да стане по европейските норми. Във В. Търново и в много други градове прилагането им е по-ограничено от опасения да не се оскъпи обектът и това да отблъсне потенциалните инвеститори.

Истината е, че работата по Еврокод в проектирането изисква закупуване на специализиран софтуер, който струва хиляди левове. Много от колегите нямат финансова възможност да си го осигурят, а ползването на нелегален софтуер поставя под въпрос достоверността на получените резултати. Друг проблем е, че в българските национални приложения към еврокодовете са оставени неизяснени много въпроси.

Обаче е факт, че излязоха ръководства за прилагането на еврокодовете по отделните специалности, провеждат се различни обучителни курсове. В. Търново е такъв център за обучение и тук пристигат колеги и от други регионални колегии – Габрово, Силистра, Русе и др.

Все пак трябва да отбележа, че родните нормативни изисквания са били добри за времето си, но вече са остарели, а в момента действащата Наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони е замислена като преход между нашите норми и Еврокод. В нея има много препратки към европейските норми.

– Като специалист в строителна фирма какви са особеностите в строителството във Велико Търново? Има ли нови тенденции във визията на жилищните комплекси?

– Велико Търново е град с особености, разположен e на хълмове. Разбира се, строителството при наклонен терен винаги има специфики. По отношение на визията в жилищното строителство има голямо разнообразие. Проблем според мен е очертаващият се недостиг на зелени площи и места за паркиране в голяма част от жилищните комплекси, но това не е характерно само за нашия град. Също така има какво да се желае по отношение на инфраструктурата и организацията на движението, въпреки че се полагат усилия в тази насока. В последно време се наблюдава оживление на пазара на недвижими имоти и значителна част от жилищата в новопостроени сгради се продават още „на зелено“.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си