Навигатор Home » Икономика » Намаляват административната тежест за бизнеса

Намаляват административната тежест за бизнеса 

18--sertifikat-2
18-sertifikat-1

Министър Емил Караниколов обяви стъпките на правителството за по-малко бюрокрация в институциите

Държавата облекчава компаниите, кандидатстващи за сертификат за инвестиция – клас А, Б, и приоритетен инвестиционен проект. Те вече няма да предоставят документ за наличието или липсата на задължения. След преглед на сега изискуемите документи Министерството на икономиката е установило, че това удостоверение може да се предоставя от Националната агенция за приходите (НАП) на Българската агенция за инвестиции (БАИ) автоматично по служебен път.

Към момента има две възможности – документът да се представя лично от заявителя или да бъде събиран по служебен път от БАИ, но само ако заявителят е заявил това писмено.

От Икономическото министерство посочват, че правят тази промяна в изпълнение на решението на Министерски съвет от 23 юни, с което се възлага на министъра на икономиката да приеме мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

С отпадането на задължението за предоставяне на посочения документ ще бъдат намалени разходите и времето на заявителите за подготовка и комплектоване на необходимите документи за сертифициране на инвестиционните проекти, пише в мотивите към наредбата.

 

 

Добавете коментар