Над 54 млн. евро са нужни за канализационната мрежа в ловешка област

0

Над 54 млн. евро са средства нужни за изграждане и доизграждане на канализационни системи в Луковит, Тетевен, Ябланица, Летница, Угърчин, Априлци и Галата. За изграждане на пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) в Угърчин, Тетевен, Летница, Галата и Априлци сумата е близо 13 млн. евро. Това стана ясно на работна среща между служители на Асоциацията по ВиК и представители на общините от област Ловеч.

На общините бе представена информация за финансиране на проекти от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) във връзка с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води.

Допустими са проекти в агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж. и над 10 000 е.ж., за които не е предвидено финансиране за изграждане на ВиК инфраструктура чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

„ Всяка една община може освен със собствени средства да работи за подобряване на ВиК-инфраструктурата си, да кандидатства и със свой проект за финансиране от държавния бюджет. Европейските програми за финансиране във ВиК сектора не могат да бъдат използвани от АВиК – Ловеч поради това, че тя не е консолидирана – на територията има два ВиК-оператора“, заяви областният управител Ваня Събчева.

Тя подчерта, че Областна администрация може да си финансира публичната държавна мрежа, както е правено за ХТС „Долно езеро“, където е обезпечено водоподаване за над 28 000 души население, и с „Видрите“, където процедурата по обществената поръчка е на финала. Това могат да правят и общините, за да решават поетапно проблемите си с ВиК-инфраструктурата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си