Години бяха необходими, за да се възпита пазара,че брокерът на имоти е необходимост за една добра сделка. За съжаление точно когато започнахме да разбираме и ползваме услугите на посредника дойде финансовата криза. И в интернет пространството потребители поводеха дискусии, съветваха се и дори обменяха опит на тема „как да заобиколим брокера“. Често стремежът да спестим разхода за посредника се оказва подход, водещ до негативни резултати и реална загуба на пари. Клиентите поемат за своя сметка риска при сключване на имотна сделка, който може да се изразява в неизрядност на документи за собственост, тежести върху собствеността, непълноценни проверки за вещни тежести, фалшиви документи за самоличност, пълномощни и завещания, забавяне при разплащанията, неплатени консумативни разходи, и много други.Ситуацията е под контрол, когато клиентът има познания в областта и може сам да защитава интересите си. В други случаи е по-добре той да се „застрахова“ чрез договор с професионалист в сферата на имотните сделки.

Единствената причина, поради която все още някои клиенти се противопоставят на подписването на такова споразумение е, че след влизане в договорни отношения с посредник, „заобикалянето“ на брокера се явява не просто неморално, но е и атакуемо от гледна точка на закона. Факт са не едно и две спечелени дела от агенции срещу некоректни клиенти. Дори купувачите сами да са намерили имота, който желаят да придобият, е добре да се обърнат към брокер, тъй като по този начин получават юридическа защита и максимално обезпечение на риска. При имотни сделки чрез брокер наистина се губи определена сума, която представлява възнаграждението на фирмата-посредник. Всеки трябва сам да реши. Кое е по-изгодно: да се плати комисионна на Агенцията и да има сигурност в чистотата на сделката или разчита на случая без гаранции за успех, с реалната опасност да сгреши в избора и договарянето.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си