НАГ въвежда нови електронни услуги

0

Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община съкрати сроковете за донадграждането на Системата за издаване на административни актове (СИАА). НАГ  вече изготвя и удостоверения за въвеждане в експлоатация, издавани от главния архитект чрез СИАА, която стартира през 2016 г. и до момента беше надграждана поетапно.

Към настоящия момент, чрез системата се изготвят административните актове, издавани от НАГ и всичките 24 районни администрации, както следва:

  1. Разрешения за строеж;

2. Заповеди към разрешения за строеж (като заповеди за преработка, за поправка на фактическа грешка в РС, за презаверка и др.);

3. Считано от 23.03.2020 г. е предоставена възможност на районните администрации да прикачат сканирани изображения на три вида документи, които се издават след влязло в сила разрешение за строеж: Протокол (Образец 2), Протокол (образец 3) и удостоверение за груб строеж;

4. Разрешения за поставяне;

5. Разрешения за строеж за благоустройствени обекти;

6. Заповеди към разрешения за строеж за благоустройствени обекти;

7. Считано от 20.03.2020 г. е предоставена възможността и на районните администрации за публикуването, чрез системата на издадените от тях Визи за проектиране. Направление „Архитектура и градоустройство“ публикува издадените визи от Главния архитект на Столична община от 10.04.2017 г., а тези от Директор Дирекция „Териториално планиране“ от началото на 2020 г.

Във връзка със създалата се ситуация, Направление „Архитектура и градоустройство“ съкрати и сроковете по разработката и тестването на три електронни услуги, които ще стартират както следва:

1. Заявяване на разрешение за строеж за инвестиционен проект, издадено от Главния архитект на СО, за строежи от 1, 2 и 3 категория – 25.03.2020 г.;

2. Заявяване на разрешение за поставяне, издадено от Главния архитект на СО – 30.03.2020 г.;

3. Заявяване и получаване на Виза за проектиране по чл. 140, ал 2 от ЗУТ (представлява извадка от действащия подробен устройствен план) – 30.03.2020 г.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си