Проектът предвижда и нова система за разделно движение на корабите в териториалните води на България

Пилотен морски пространствен план, обхващащ трансграничната зона Мангалия – Шабла, се разработва по проект, в който участва и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общо 10 са партньорите от Румъния и България в него, като водещо е румънското Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове.

19-new-4
МРРБ участва в проект за трансгранично сътрудничество с Румъния

По проект „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – Румъния, България“, или MARSPLAN-BS, се изготвя цялостен анализ на румънските и българските териториални води и прилежащи територии. Получената информация за морското пространствено планиране в Черно море и добрите практики ще бъдат разпространени сред заинтересованите страни. Това ще доведе до изпълнение на основната цел на проекта – да се подобри и укрепи трансграничното сътрудничество между двете държави в областта на стратегическото и пространственото планиране на Черно море съгласно Директива 2014/89/ЕС от 23 юли 2014 г. за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Сред целите му са също създаване на институционална рамка за трансграничното морско пространствено планиране за България и Румъния, консолидиране на трансграничното сътрудничество и обмяна на информация по въпросите, свързани с морската зона, определяне на визията и стратегическите цели за Черно море, приложими за морското пространствено планиране.

Повишаване на информира19-newността на национално и трансгранично ниво чрез създаване на по-силни връзки между националните институции и обединяване на ключови участници в Черноморския регион са другите важни акценти от проекта. Сред тях са насърчаване на развитието на съвместно трансгранично планиране и разработване на конкретни препоръки за пилотния район Мангалия – Шабла.

На информационно събитие в София бе представено изследване на взаимодействията суша-море в „малък“ Бургаски залив, чиято цел бе да даде специфичен фокус върху околната среда и опазване на влажните зони, както и въздействието на крайбрежната инфраструктура върху влажните зони и морското пространство. Сред участниците в събитието бяха експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на туризма, Черноморски институт – Бургас, Институт по океанология при Българската академия на науките, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и др. Пред тях бяха представени установените взаимодействията, конфликтите и съвместимостта между ползватели, сектори и интереси както на сушата, така и в морето.

19-NEW-2
Съвместно планиране стартира с разработване на препоръки за пилотния район Мангалия – Шабла

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

Проектът MARSPLAN-BS разработи пет казуса на предизвикателства: за три конкретни района и за две специфични области. Подходът на казуса се основава на проблемни и контекстуални особености като взаимодействия суша-море за Бургас, брегова абразия за Ефори, участие на заинтересованите страни в Свети Георги, разработване на нова система за разделно движение на корабите за България и въпроси, свързани с рибарството и аквакултурите. Всички казуси имат положително въздействие върху опазването на околната среда и морските човешки дейности (идентифициране на конфликти и положителни взаимодействия), избор на ключови проблеми и адаптиране на потенциални решения за морското пространствено планиране.

Морско пространствено планиране е процес, чрез който съответните органи на държавите членки анализират и организират човешките дейности в морските райони за постигане на екологичните, икономическите и социалните цели – инструмент на интегрираната морска политика.

ФИНАНСИРАНЕТО

Проект „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море – Румъния, България“, или MARSPLAN-BS, е финансиран директно от Европейската комисия с безвъзмездни средства на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по силата на сключено Споразумение за безвъзмездна помощ номер EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPAN BS между Европейската комисия и Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си