Навигатор Home » Новини » МРРБ с мерки за насърчаване на инвестициите по програмите за трансгранично сътрудничество

МРРБ с мерки за насърчаване на инвестициите по програмите за трансгранично сътрудничество 

4-5-

Средствата са възможност за преодоляване на икономическото различие между регионите

Страната ни ще работи в посока осигуряване на приемственост и продължаване на линията за подобряване на координацията в рамките на Дунавската стратегия. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която взе участие в срещата на националните координатори за Стратегията на ЕС за Дунавския регион в Будапеща, Унгария. Тя представи пред националните координатори на четиринадесетте държави приоритетите на страната като бъдещ председател на Дунавската стратегия през 2018 г. Сред тях са промотиране, публичност и прозрачност при вземането на решения и провеждане на текущи дебати по актуални въпроси; извеждане във фокус на приоритета за туризъм и културна инфраструктура и техния принос за постигане на икономически растеж, заетост и свързаност между регионите по поречието на р. Дунав. Това ще бъде и основната тема на ключовото събитие на Българското председателство на Дунавската стратегия – Седмия годишен форум, който ще се проведе през м. октомври 2018 г. В рамките на форума ще бъде организирана среща на министрите, отговарящи за туризма. България ще бъде домакин в началото на 2018 г. и на три работни срещи на националните координатори на Дунавската стратегия и на координаторите на дванадесетте приоритетни области. България поема Председателството на Стратегията на ЕС за Дунавския регион от Унгария през м. октомври 2017 г. Стратегията предоставя рамка за устойчивото му развитие чрез обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за преодоляване на предизвикателствата в региона, свързани с намаляване на икономическите различия, разрешаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда, развитието на свързаността и сигурността.

Участниците в срещата дискутираха модела и задачите на бъдеща структура, която да поеме функциите на Контактното звено на Дунавската стратегия и да подпомогне изпълнението й. В Дунавската стратегия участват общо 14 държави, като от тях 9 са членове на ЕС, а останалите са или в процес на присъединяване към Съюза, или са извън него. Стратегията обаче дава шанс за обединение и общи инициативи между всички тях по отношение на проекти за свързаност, опазване на околната среда, устойчивост на региона и изграждане на просперитет.

4-5_Denica.2

В Перник зам.-министър Деница Николова, кметът Вяра Церовска и посланикът на Сърбия у нас Владимир Чургус откриха Трансграничен панаир на занаятите

Инвестициите по програмите за териториално и трансгранично сътрудничество са от изключително значение за развитие на икономиката и обновяване на населените места, затова за Министерството на регионалното развитие и благоустройството е важно да защити този тип финансиране и след 2020 г. и ще го отстоява като основен приоритет по време на Българското председателство на ЕС, заяви Деница Николова дни по-късно по време на участието си в обществено обсъждане в Перник за програмата за предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз. Тя посочи, че основните приоритети на МРРБ по време на председателството на ЕС ще бъдат развитие на градската политика в ЕС, териториалното сближаване, намаляване на различията между регионите и отделните страни членки в ЕС. „Териториалното сближаване е третият стълб на кохезионната политика като възможност за намаляване на икономическите, социалните и демографските дисбаланси“, заяви Николова. Тя напомни, че България в програмния период до 2020 г. ще получи над 7,6 млрд. евро по оперативните програми, които се инвестират именно в тази посока. Формира се тенденция финансирането от ЕС да се налага и концентрира в големите градски центрове, което води до дисбаланс в периферните региони, обърна внимание Николова. „Националната политика, която ще следваме по време на председателството, е да защитаваме и насърчаваме полицентричния модел на развитие, което да доведе до финансиране и развитие и на по-малките населени места. В противен случай ще е трудно балансирано да развием регионите на страната, защото основният фокус са големите градове. Ето защо е важно да защитим финансиране от ЕС за цялата територия на страната“, категорична бе тя. Според заместник-министъра трябва да се положат усилия и за налагане на политика за регионално развитие и чрез секторните ведомства. В момента всяко отделно държавно ведомство има собствена визия и стратегия за развитие, в които фокусира ресурсите, с които разполага. „Трябва да развием синергията между регионалното развитие и секторната политика, за да постигнем по-голям ефект от инвестициите, които влагаме“, заяви Николова. По думите й, това трябва да има ключова роля на национално ниво, която да има и приемственост в бъдещи правителства като бъдеща визия за развитие на страната. В Перник зам.-министър Деница Николова, кметът Вяра Церовска и посланикът на Сърбия у нас Владимир Чургус откриха Трансграничен панаир на занаятите под наслов „За да отидете далеч, вървете заедно“, организиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ИПП България – Сърбия 2014-2020”.

РУСЕ

Оптимизират транспорта по европейския проект CIVITAS

4-5--INTERREG-GRADSKA-MOBILNOST

Зам.-кметът по европейско развитие на община Русе д-р Страхил Карапчански

Зам.-кметът по европейско развитие на община Русе д-р Страхил Карапчански участва в годишната среща на политическите представители на градовете – членове на мрежата CIVITAS, която се проведе в края на септември в град Тореш Ведраш, Португалия. Срещата се организира като част от тазгодишната конференция в рамките на инициативата CIVITAS, която от 15 години подкрепя градовете в ЕС в прилагането на мерки за устойчива градска мобилност.

Темата на форума бе „Малки общности, големи идеи”. Бяха представени наскоро приключили и текущи проекти в областта на градската мобилност и свързаните с нея иновации.

Община Русе, съвместно с Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество”, София, и в партньорство с още 27 публични и частни организации от 4 европейски града: Мадрид – Испания, Мюнхен – Германия, Стокхолм – Швеция и Турку – Финландия, изпълнява един от трите финансирани в рамките на инициативата CIVITAS 2016-2020 проекти – „CIVITAS ECCENTRIC – Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове”. Проектът стартира през септември 2016 г. и е с продължителност 4 години, като безвъзмездната финансова помощ за община Русе е близо 640 хил. евро.

CIVITAS ECCENTRIC ще тества и демонстрира иновативни политики и нови технологии за постигане на по-устойчива мобилност в 5 живи лаборатории (living labs) в покрайнините на градовете. Предвид изискванията на програмата дейностите да се реализират в периферни за градовете квартали с нарастващо население и повишаващо се натоварване на транспортните мрежи, за Русе изпълнението на проектните мерки ще се съсредоточи в рамките на кв. „Дружба”. В изпълнение на проекта ще бъдат приложени общо 50 мерки, комбиниращи използването на нови технологии и меки мерки с висок потенциал за възпроизвеждане в други градове. Ще бъде извършен анализ на мобилността в кв. „Дружба”, а проектът предвижда още организиране на обучение за персонала на обществения градски транспорт, провеждане на шест работни семинара за граждани и НПО, три конференции по проблемите на мобилността в града. Подготвя се и мащабна кампания на тема „Безопасност и транспорт в училищата в града”. Пробно ще се внедри и система „Паркирай и пътувай” в покрайнините на квартала, като се промотира мобилно приложение за закупуване и валидиране на билети за градския транспорт. Работата по проекта включва също изграждане на безопасни пешеходни пътеки и тротоари, светлинна сигнализация и камери за видеонаблюдение на кръстовищата в квартала, както и актуализиране на общинската транспортна схема на община Русе. Тя включва и въвеждането на нощна линия на градския транспорт за жителите на кв. „Дружба”.

Горна Оряховица с две концепции по „Интеррег VA Румъния – България”

Лилия ЦВЕТАНОВА

Две заявления за интерес по Програма „Интеррег VA Румъния – България” на община Горна Оряховица бяха одобрени по време на деветото заседание на Комитета за наблюдение на програмата в Букурещ, съобщиха от община Горна Оряховица.

В рамките на първата фаза от кандидатстване от общо 228 подадени заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро бяха одобрени 140. Проектните идеи са насочени към секторите транспорт, корабоплаване, околна среда, туризъм и други. Пълните проекти, избрани във втората фаза, ще могат да започнат своето изпълнение през 2018 г. Крайният срок за подаване на предложенията по втората стъпка от кандидатстването по третата покана е 16 октомври 2017 г.

Първата проектна идея на железничарската община е „Иновативен подход за насърчаване на културно-природното наследство в трансграничния регион България – Румъния“ и е съвместна с Рошиори де Веде.

Двете общини партньори са изправени пред редица проблеми. Сред тях са липса на туристическа инфраструктура, ниско ниво на съвместни инициативи за използването на богатото наследство и традиции в двете общини. Така реализацията на този проект ще спомогне за запазването и популяризирането на историческото и културното наследство.

4-5_GO-1

Присъстващите на деветото заседание на Комитета за наблюдение на програмата одобриха 140 заявления за интерес с бюджет 270 млн. евро

Идеята е той да съдейства двата града да станат по-привлекателни за туристите от трансграничния регион. В проектната идея е предложен нов подход за предоставяне на услуги в туризма чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и съоръжения, както и иновативни високотехнологични методи за рекламиране на региона. Тези нови методи ще увеличат туристическия потенциал и инвестиционните възможности в целия трансграничен регион, тъй като се предвижда и създаването на два иновативни виртуални музея. Те ще разполагат със съвременно оборудване, ще осигуряват по-добро обслужване в региона, както и проекция на 3D видеоклипове. Иновативният подход към рекламни видеоклипове от висок клас ще повиши интереса към културните и природните забележителности на региона. Общият бюджет на проекта е 1 428 000 евро с ДДС.

Втората концепция „Подобряване на трансграничната транспортна инфраструктура за свързване на хора и стоки между третични възли и инфраструктура за ТЕN-Т (Трансевропейска транспортна мрежа)“ ще се реализира на територията на Горна Оряховица и Калафат.

Настоящият проект е съсредоточен върху два основни проблема, пред които са изправени териториалните възли Калафат и Горна Оряховица. Лошото качество на второкласните и третокласните пътни мрежи води до по-големи рискове от злополуки, задръствания, до замърсяване на въздуха и лоши условия на живот.

Основната цел на проекта е да се подобри свързването на целевите третични възли (Калафат и Горна Оряховица) от трансграничния регион към основната и всеобхватна инфраструктура TEN-T, като се прилага подход, ориентиран към Дунав, за планиране на инфраструктурата. Приблизителната обща дължина на модернизирани пътища е 6,6 км, като 2 км от тях са на територията на Горна Оряховица, а 4,6 км са от околовръстния път на Калафат. Индикативният бюджет на проекта е 7 850 000 евро. Към настоящия момент по Програма „Интеррег VA Румъния – България“ са сключени 79 договора за финансиране с бюджет от 102 млн. евро, което е повече от 50% от разполагаемия бюджет на програмата.

ВЗАИМОПОМОЩ

Ремонтираха детска градина в с. Дамяница с партньори от Македония

Едва ли има по-истински инвестиции от тези в нашето бъдеще, в нашите деца. Дори един прозорец да бъде сменен, резултатите винаги са огромни, защото остават в битието на нашите деца. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при откриването на обновената детска градина „Зорница“ в с. Дамяница, община Сандански.

Той посочи, че резултатът е постигнат с общите усилия на местната власт, кмета, директора и учителите в детската градина, както и благодарение на европейската солидарност и доброто партньорство с община Ново село, Република Македония. Покривът, дограмата, пелетното стопанство, изолацията и всичко вътре, което сте осигурили и със собствени средства, защото не всички дейности бяха допустими по проекта, ще превърне учебното заведение в истински дом за децата, каза още Нанков. ДГ „Зорница“ е реконструирана по проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, реализиран по Програма „ИНТЕРРЕГ ИПП България – Македония 2014-2020”. Ремонтът на детското заведение, което е пуснато в експлоатация през 1979 г., е на стойност 148 339 евро, или 290 122 лева. С тези средства са изолирани външните стени, покривът е ремонтиран, като е поставена нова дървена конструкция и топлоизолация, обновена е оградата на двора, направен е ремонт на водоснабдителната инсталация за питейна вода. Подменени са прозорците и вратите, монтирани са радиатори, LED осветление и система за мълниезащита и заземяване. Със собствени средства община Сандански е закупила мебелите, с които са оборудвани помещенията вътре.

 

 

 

Добавете коментар