Навигатор Home » Екология » МОСВ и БСК с алтернатива за определяне на такса „смет“

МОСВ и БСК с алтернатива за определяне на такса „смет“ 

11-TAKSA-1

За новия подход ще се търси баланс между интересите на гражданите, бизнеса и общините

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и председателят на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев обсъдиха на тематична среща възможността за предприемане на алтернативен подход за определянето на такса „смет”. Точката, около която се търсят варианти, е цената да се определя според количеството на изхвърлените отпадъци, съобщават от МОСВ.

Към настоящия момент налогът се формира в зависимост от големината и данъчната оценка на имотите. Това, според председателя на БСК Данев, не допринася за намаляване на отпадъците в страната и дори води до увеличаване на инвестициите за депа.

11-TAKSA-2

Промените в методиката на цените ще стимулира гражданите да събират отпадъците разделно

От БСК смятат, че преминаването към определяне на таксата спрямо количествата изхвърлени отпадъци ще спомогне за ограничаване на замърсяването в населените места, а също и ще стимулира гражданите да изхвърлят разделно.

МОСВ подкрепя принципа на определяне на таксите въз основа на количеството генерирани отпадъци и на извършените разходи по третирането им. Според министър Нено Димов обаче за въвеждане на новия подход трябва да бъде постигнат баланс между интересите на бизнеса, на гражданите и на общините.

 

 

Добавете коментар