Навигатор Home » Региони » Модернизират образователната инфраструктура във Велико Търново

Модернизират образователната инфраструктура във Велико Търново 

15_VT

Общината влага 7,9 млн. лв. в ремонти на учебни заведения

Лилия ЦВЕТАНОВА

Велико Търново получава 7,9 млн. лв. безвъзмездна финансова подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”. Средствата се предоставят за подобряване на общинската образователна инфраструктура, съобщиха от общината.

Проектът предвижда основни ремонти в три училища – СУ „Владимир Комаров”, СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище Велико Търново”, както и в три детски градини – „Пролет”, „Ален мак” и „Рада войвода”.

Финансовата помощ цели постигане на енергийна ефективност, подобряване на базите на училищата и детските градини чрез конструктивно укрепване, основни вътрешни и външни ремонти, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда на сградите; изграждане на инсталации с възобновяеми енергийни източници. Подписаният договор е поредната добра новина за старата столица. Още през миналия програмен период предприехме сериозни стъпки за осъвременяване на материалната база в училищата и детските градини. Осигурените средства за трите учебни заведения и трите детски градини ще утвърдят Велико Търново като град с модерна образователна инфраструктура, която има ключова роля за устойчивия просперитет, коментира кметът Даниел Панов, който е и председател на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В тази връзка той изрази удовлетворение, че са осигурени средства, необходими за модернизацията на образователната инфраструктура в 22 общини. Общите усилия на НСОРБ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ и представителите на Европейската комисия доведоха до добър резултат, коментира той. След реализацията на проектите 70% от общинските училища, детски градини и ясли ще са модернизирани.

Градоначалникът подчерта, че има и други финансови механизми, по които старопрестолната община привлича финансиране за подобряване на образователната инфраструктура. Пример за това са предстоящите ремонти в ПМГ „Васил Друмев“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, СУ „Емилиян Станев“, ОУ „Петко Р. Славейков“ и ОУ „Неофит Рилски“ (Килифарево). Финансирането е осигурено чрез Националния доверителен екофонд.

Добавете коментар