С разработката си българска компания реши проблема със задължителните изисквания за подаване на документи в електронна форма

Мобилното приложение за бързо издаване на електронен подпис Evrotrust решава казуса с времеемкото събиране на подписите на всички лица, които имат роля в подаването на оферти за обществени поръчки.
От 1 април 2018 г. стана задължително към стандартната тръжна документация да се подава и електронна форма на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Новите изисквания могат значително да забавят процеса на кандидатстване особено за компании, чиито представители са в чужбина.
С разработеното от българската компания „Евротръст технолоджис” приложение издаването на електронен подпис става в рамките на няколко минути и без физическо посещение на доставчици на удостоверителни услуги. „Откакто влезе промяната, настъпи голяма суматоха сред компаниите. Доста кандидати ни търсят да питат дали подписите от Evrotrust са подходящи за такава документация – отговорът е да”, коментира Мариана Ангелова, мениджър бизнес развитие на компанията.

КАЗУСЪТ

11-PRILOJENIE-2От 1 април Агенцията за обществени поръчки (АОП) изисква към хартиената тръжна документация задължително да се прилага и електронна форма на ЕЕОДП (например на флашка). Формата трябва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП), качена в интернет и снабдена с времеви печат. Последният удостоверява, че документът е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща преди крайния срок за подаване на оферти. Новите правила на АОП са стъпка към дигитализацията на услугите. От друга страна, могат значително да забавят процеса по събирането на необходимите подписи от всички страни в офертата особено ако представители на участващите в офертата компании са извън страната и нямат издаден електронен подпис.

ПРОЦЕДУРАТА

Издаването на квалифициран електронен подпис с Evrotrust става в рамките на няколко минути. Сваля се безплатното мобилно приложение и се минава през кратка регистрация за идентифициране, която е изцяло дистанционна. За идентификацията е необходимо в приложението да сканирате личната карта и лицето си, Evrotrust ще верифицира информацията с необходимите регистри. Генерираният подпис се съхранява според най-новите изисквания за сигурно съхранение в облачен сървър.
Допълнително удобство при кандидатстване е възможността да прикачите в PDF електронния документ за обществени поръчки в приложението, като така подписът ще бъде придружен и от изисквания от АОП времеви печат. Документацията може да се подпише директно през мобилния телефон чрез сканиране на лице или пин код, а после да се свали от уебстраницата на Evrotrust или да се изпрати по мейл към останалите участници в процедурата.
„Решението е революционно на световния пазар и предоставяме различни възможности за използването му в най-различни сфери и приложения”, коментират от „Евротръст технолоджис”.

Източник: БСК

ПОЛЕЗНО

Три форума в страната презентираха новостите в мълниезащитата

11-ERNESTO.Международен технически семинар на тема „Нова ера в мълниезащитата“ се проведе в София, Пловдив и Бургас. Той бе организиран от „Парадайс Електрик Консулт“ ЕООД и РК на КИИП – София-град.

Сред най-важните дискусионни точки, които специалистите обсъдиха по време на форума, бяха „Основните разлики между конвенционални и активни мълниеприемници” и „Кога се препоръчва да се прилага една или друга система”. Анализиран бе и френският стандарт NFC 17 102:2011 Protection Against LightningEarly Streamer Emission Lightning Protection Systems, който ръководи използването на мълниеприемниците с изпреварващо действие по целия свят.

11-ERNESTO-1Акцент бе поставен върху задължителните тестове, които трябва да премине един активен мълниеприемник, за да е гарантирано неговото качество и надеждност. Направена бе и оценка на риска от мълния с използване на софтуерна програма IONEXPERT 3000. Лекторите посочиха и примери от мълниезащитни инсталации с технологията IONIFLASH MACH NG от целия свят. Дискутирани бяха и мълниезащитните уредби на Айфеловата кула и други големи обекти. Втората част на семинарната програма обхвана предимствата на новата генерация защити срещу атмосферни и комутационни пренапрежения; технологията Strikesorb – единствена в света до момента, и най-важните критерии при избор и монтаж на защитните устройства срещу напрежение.

Лекциите бяха водени от д-р Фабиен Барриере, ръководител на проекта France Paratonnerres, и управителя на фирмата организатор инж. Ернесто Нориега Стефанов.

Представените устройства за защита от пренапрежение осигуряват най-ефективната превенция и съвършена защита на товарите и чувствителното оборудване. Тяхната защита може да бъде гарантирана на 100% по всяко време и при най-сурови работни условия. На семинарите присъстваха над 100 инженери и специалисти, които актуализираха информацията си за последните технологии в областта на външната и вътрешната мълниезащита.

 

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си