Бизнесът в Благоевград с интерес към възможностите за еврофинансиране

Николай АНТОНОВ

Представители на малки и средни предприятия участваха в информационна среща на Областния информационен център (ОИЦ) – Благоевград на тема „Финансиране на стартиращ бизнес със средства от европейските фондове”. Бяха представени вариантите за получаване на средства чрез микрокредитиране със споделен риск по ОП „Развитие на човешките ресурси” и инструменти за дялово финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност”. Срещата беше открита от Зорница Кралева – заместник-кмет по европейски програми и проекти на община Благоевград. Финансовите инструменти, които бяха представени пред бизнеса, са друг вид финансова подкрепа на крайните получатели на европейски средства в допълнение на по-широко използваната досега и по-позната форма с т. нар. „грантове”, или безвъзмездна финансова помощ. На практика чрез финансовите инструменти за отпускане на европейските средства представителите на бизнеса получават нисколихвени заеми, гаранции, капиталови инвестиции и други.
Условията за кандидатстване, допустимите кандидати и дейностите, които ще получат финансиране, бяха разяснени от Камен Славов – ръководител-звено „Финансови инструменти” във Фонд мениджър на финансови инструменти в България. Предимство ще се дава на безработни лица и младежи, млади майки извън пазара на труда, предприемачи от уязвими групи, социални предприятия и предприятия в начален етап на развитието си.
Бяха представени и програмите за подкрепа на начинаещи предприемачи на Европейската комисия – „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. Чрез „Еразъм за млади предприемачи” представители на организации с история до три години назад могат да посетят на място малки предприятия в други държави и да трупат опит, умения и знания за развитие на собствения си бизнес. Обменът може да продължи от 1 до 6 месеца, а престоят в чуждата държава се финансира от ЕК. Предприемачите с успешен бизнес могат да се възползват от „Еразъм за млади предприемачи” като предприемач-домакин.
A.L.E.C.O. e първата българска програма на ЕС, припомниха от ОИЦ – Благоевград. С общо 1 млн. евро програмата ще осигури мобилност на 120 млади предприемачи, като финансира пътуването и престоя им от 1 до 3 месеца в приемни малки и средни компании в САЩ, Сингапур и Израел.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си