Навигатор Home » Екология » Масови проверки за качеството на питейната вода в цялата страна

Масови проверки за качеството на питейната вода в цялата страна 

Освен анализ на водите е назначена и комплексна експертиза, която да установи влиянието на естествения уран и какво е неговото радиационно излъчване върху компонентите на околната среда

Прокуратурата изиска доклада с резултатите след изтеклата информация за наличие на уран във водоизточниците на някои населени места

2677 проверки на водоснабдителни обекти в цялата страна са извършени от началото на годината. Изследвани са 6273 проби по химични, органолептични, микробиологични и радиологични показатели. Доклад за качеството на питейната вода е изпратен от Министерството на здравеопазването до Върховната административна прокуратура (ВАП). Докладът е изискан от прокуратурата с официално писмо след гръмналия скандал за наличие на уран в питейната вода на редица населени места у нас.

Резултатите потвърждават досегашни данни за най-често срещаните отклонения от нормите, информира здравното министерство. Сред най-често срещаните отклонения са наличие на нитрати, манган, желязо, флуор и хлор във водата. По радиологични показатели единични проби показват несъответствие, като надвишаване на контролните нива за алфа активност, но в общия случай изчислената доза е в рамките на установената норма от 0,1 mSv годишно, което означава, че водата може да се ползва за питейни нужди, успокояват проверяващите.

Установени при единични проби наличия на естествен уран при максимално допустима стойност 0,03 mg/l има в отделни водоизточници в Хасковско, община Димитровград, Пловдивско и района на Велинград. Веднага след констатиране на завишени над нормата нива на естествен уран водоизточниците бяха изведени от употреба до нормализиране на показателите.

Дългосрочното решаване на проблема с качеството на питейната вода в редица населени места изисква инвестиции от страна на ВиК операторите, общините и държавата, заключават от здравното министерство.

 

Добавете коментар