Навигатор Home » Новини » Лиляна Павлова: Строителният сектор е приоритет за МРРБ

Лиляна Павлова: Строителният сектор е приоритет за МРРБ 

3_Pavlova-jpg

Необходими са спешни промени в Закона за устройство на територията

Реализирането на основните за България стратегически пътни проекти, Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и реформата във водния сектор са част от приоритетите в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Те бяха представени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на първото заседание на Консултативния съвет за проектирането, строителството и инвестиционния процес, който ще работи като експертно звено за адресиране на проблемите в посочените области. Сред важните задачи на регионалното министерство са и изготвянето на специална стратегия за подпомагане на слаборазвитите региони в страната, дейностите за справяне със свлачищата, свързването на Кадастъра на страната с Имотния регистър.
Министър Павлова подчерта, че очаква Оперативна програма „Региони в растеж 2014–2020” да бъде официално одобрена до края на пролетта и по нея веднага реално да започне работа, за да се предотврати рискът 2015 г. да е нулева за европейското финансиране. Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че в Закона за устройство на територията (ЗУТ) са необходими спешни промени, тъй като в този вид той създава много трудности в работата на всички нива. Според Камарата на строителите дори се налага разделянето му в три отделни закона – позиция, която се подкрепя и от други браншови организации. Като важни бяха определени промените, свързани с регламентирането на срокове, облекчаването на процедури, както и ясното разписване на отговорностите на всички по веригата, за да се гарантира доставянето на качествен краен продукт в строителството.

Добавете коментар