Лекция „Система стандарти за строителни продукти към Регламент 305/2011“ организира КАБ

0

Комисия “Квалификация” към УС на КАБ организира лекция на тема ”Система стандарти за строителни продукти към Регламент 305/2011″. Тя ще се проведе на 25.11.2019г от 18:00 часа в Зала 1 на САБ, гр. София, ул. Кракра 11. Лектор е инж. Ирен Дабижева – изп.директор на Българския Институт по Стандартизация.

В лекцията ще бъдат разгледани изискванията на Регламент 305/2011, ЗУТ (чл.169, 169а), хармонизираните стандарти и националните им приложения и тяхното прилагане от архитектите в процеса на проектиране и авторски надзор на обектите. Ще бъде демонстриран начинът на работа със специализирания продукт на КАБ и БИС.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си