Къде се къса връзката между инженерното образование и практиката?

0

Д-р инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП: Степените „бакалавър“ и „магистър“ се разминават

Понастоящем започва много остро да се усеща изтичането на млади и кадърни висококвалифицирани инженерни специалисти извън границите на страната. Все още част от фирмите не разбират това, защото част от младите хора напускат страната, преди да са постъпили в съответните висши учебни заведения да следват у нас. Много младежи, завършили съответния ВУЗ, още преди да са започнали работа, заминават за чужбина. Същевременно една част от завършващите инженерно образование изпитват големи затруднения при намиране на работа. Една от съществените причини в това отношение е липсата на добър практически опит, който да се придобие по време на следването и да допълни теоретичната подготовка на студентите. Изискванията към ролята на университетите при подготовката на кадри сега многократно се засилва, защото това е свързано с високата отговорност пред специалистите изпълняващи дейности в областта на проектирането, което е една от регулираните професии. Същевременно учебните заведения, работещи в условията на пазарна икономика, понякога започват да създават кадри, които практически не могат да се реализират. На пазара на образователни услуги на висшите учебни заведения сега се предлагат програми за обучение, които много често единствено осигуряват заетост на някои от преподавателите. Често се среща несъответствие и пълно разминаване между двете степени „бакалавър” и „магистър”. Всичко това затруднява неимоверно завършилите висшисти да се реализират успешно на пазара на труда. Паралелно с това към завършилите висши учебни заведения и навлизащи в реалния живот се поставят изисквания не само към нивото на теоретичните познания в дадената сфера на работа, но и добри практически знания. На фона на всичко това ясно изпъква изискването образователната система да подготвя кадри с необходимата квалификация, практически опит и знания, отговарящи на фактическите потребности на обществото и бизнеса. Много важен елемент в обучението на бъдещите инженери е моментът, при който знанията се предоставят изпреварващо, или така нареченият изпреварващ елемент в обучението. Той позволява тези специалисти предварително да са запознати с това, което ще се приложи в практиката утрешния ден. По този начин те разширяват своя поглед, познават материала, който ще бъде предоставен, знаят неговите технически характеристики и какво ще бъде неговото приложение. Ролята на практическите знания за повишаване квалификацията на специалистите и запознаването със съвременните технически съоръжения е много важна. Защото, познавайки не само основните технически параметри, а и практически познавайки дадено изделие и материал или дадено съоръжение и неговата връзка с останалите компоненти в процеса на изграждане на съответната сграда, много важна роля играе фактът, че проектантът може точно и ясно да съобрази по какъв начин този елемент или материал може да бъде използван в практиката. Как той ще бъде поставен и компонован с отделните други съоръжения или с другите инсталации, които съществуват. Включително и по какъв начин той ще се внедри в пространството, в което се разполагат останалите съоръжения. В това отношение може да се представят два начина. Единият е фирмите, които доставят апаратура и съоръжения, да представят безвъзмездно на ВУЗ образци от тези материали, елементи и съоръжения. Вторият начин е практически – участниците в процеса на обучението направо на обекта да бъдат запознавани с използването на модерни техники и технологии. Те да могат с очите си да видят и с ръцете си да усетят как се извършва този процес. Как сградата оживява, създава се и се развива като едно цяло. Само по този начин ще могат да си представят съвсем ясно как отделните съоръжения и елементи работят в цялост. Защото съвременността изисква добро познаване на всички инсталации и съоръжения и тяхното разполагане в конструкцията на сградата. Оказва се, че практическото обучение е много ефективна форма, но организацията му е по-сложна и изисква необходимите финансови средства.

Инж. Славея Денева, РК на КИИП – София-град: В частните фирми няма време за доучване

Преди време имаше проектантски организации, които даваха възможност на младите хора да придобият повече опит и да понатрупат допълнителни знания. Сега в частните фирми е доста по-трудно. Там няма време за доучване. КИИП оказва подкрепа на младите специалисти и периодично организира обучения, но те не са достатъчни. А и много по-лесно е да трупаш опит, когато работиш в голяма проектантска фирма. Иначе студентите, които завършват днес, са много напористи. Те са облагодетелствани и от факта, че могат да получават информация от интернет и да компенсират пропуски. За съжаление обаче, по отношение на образованието нещата куцат. Подготовката в някои ВУЗ-ове, особено в частните, не е на нужното ниво.

 

 

Инж. Таню Димитров, председател на РК на КИИП – Варна: Добрата реализация е въпрос на късмет

ВУЗ-овете проявяват повече интерес към таксите, които плащат студентите, отколкото към тяхното практическо обучение. Това е проблем на цялото образование в България, а не само на инженерните специалности. Системата у нас не е ориентирана практически, а теоретично. Младите, които излизат от университетите, са две групи: с добри теоретични знания, но без практика, и със слаби теоретични знания и нулева практика. Ако тези, които са добри на теория, натрупат опит, стават добри инженери. Въпрос на късмет е да попаднат на място, където ще им окажат съдействие. В моята фирма в момента работят шестима души, петима от които са дошли директно от студентската скамейка. През годините от тук са минали около 15 инженери, които в момента градят собствен бизнес.

 

 

Инж. Любомир Захариев, председател на РК на КИИП – Кюстендил: Стремим се да помагаме на младите

Големите градове са облагодетелствани, защото имат мощни проектантски организации, в които младите специалисти могат да влязат – или на стаж, или на практика преди завършването си. В по-малките градове тези организации са по-слаби. Въпреки това ние, инженерите с повече практика, се опитваме да помагаме на по-неопитните си колеги. Ако има такива, които желаят да посещават курсове, им осигуряваме поне средства за командировъчни, покриваме им транспорта и т.н. Презентации правят и фирмите – производители и дистрибутори на строителни материали, които запознават специалистите със своите продукти. Тези събития бяха позамрели през последните години, но от известно време отново се организират активно.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си