Културното министерство ще финансира реставрация и консервация на паметници на културата

Приемът на заявления започва от 17 февруари

0

Министерството на културата започва прием на заявления за финансиране на дейности по консервация и реставрация на недвижими паметници на културата. На основание чл.3, ал.3 от Правилата за избор на обекти и определяне на дейности за предоставяне на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности Министерството на културата (МК) обявява, че началната дата за подаване на заявления е 17.02.2020 г., а крайната дата е 17.03.2020 г., съгласно чл.3, ал.2 от Правилата.
Заявленията се адресират до Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и се подават на хартиен и електронен носител в деловодството на МК.
Право на финансова подкрепа имат собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление на недвижими културни ценности; национални, регионални и общински музеи; общини, на чиято територия е разположена недвижимата културна ценност; научни институти, извършващи специализирани инструментални изследвания, свързани с опазването на недвижими културни ценности; второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на културата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си