Ще се носи съдебна отговорност за причинените вреди, ако се установи умишлено блокиране на процедурите

Промени в Закона за обществените поръчки, които да ограничат възможността за съдебно обжалване на обществените поръчки, e внесeно в деловодството на Народното събрание. В мотивите на законопроекта е записано, че чрез множеството облажвания в съда се блокират ключови проекти, за някои от които има осигурено финансиране за милиони, а се бавят с години. Ако промените бъдат приети, жалбоподателите вече ще трябва да предоставят доказателства, че са заинтересована страна, и да носят съдебна отговорност, ако се докаже, че недобросъвестно бавят хода на обществената поръчка със съдебни процедури.

Авторите на промените предлагат да отпадне настоящият текст от ЗОП, който гласи, че всяка заинтересована страна участник има право да обжалва процедурата. Така се въвежда персонална отговорност за причинените вреди, ако се установи злоупотреба с правото на обжалване.

Управляващите предлагат и възможност за връчване на съобщения и призовки само по електронен път – по имейл и факс, за да бъдат ускорени процедурите. В жалбите си до КЗК участниците в обществените поръчки вече ще трябва да прецизират интереса си, като включат в мотивите си обстоятелствата, на които основават качествата си на заинтересовани лица, и посочат конкретно и изчерпателно всички възражения, основанията за тях и своите искания.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си