Конкурс за идеен проект за многоетажен паркинг обяви Община Пловдив

Съоръжението ще се изгражда на място на сградата на бившето ДКЦ VI

0

Община Пловдив обяви конкурса за идеен проект за многоетажен паркинг в близост до МОЛ „Марково тепе“. Той ще е на ул. „Любен Каравелов“ 5 на място на сградата на бившето ДКЦ VI.
Теренът, върху който трябва да се изгради обекта, е 1190 квадратни метра. На участника, класиран на първо място, ще се изпрати покана за участие в договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка, посочват от Общината.
Право да участват в конкурса имат архитекти с пълна проектантска правоспособност, удостоверена от Камарата на архитектите в България или международно признат еквивалент, както и на колективи с поне един архитект с пълна проектантска правоспособност. Конкурсните проекти ще се оценяват по оптимално съотношение качество – цена. Максималният брой точки, които могат да стигнат кандидатите е 100. Първите трима класирани ще получат парична премия от 5000 лева, 3000 лева и 2000 лева.
От администрацията уточняват, че с подаване на заявление за участие в конкурса участниците изрично се съгласяват, че Община Пловдив има право да използва класираните на първо и второ място идейни проекти, за да проведе процедура за избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект. Преди получаване на наградите, класираните на първо и второ място архитекти подписват договор с възложителя.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си