Навигатор Home » Новини » КОМПРОМИС Новите еконорми заобикалят българските топлоцентрали

КОМПРОМИС Новите еконорми заобикалят българските топлоцентрали 

2-TEZ

Европейската комисия ще направи изключение съществуващите вече големи горивни инсталации да продължат работата си при сега действащото екологично законодателство. Това става ясно от отговор, получен в Министерството на околната среда и водите. В него ЕК декларира, че българските тецове могат да продължат да работят при спазване на изискванията на действащото в момента законодателство. Това на практика спасява страната от енергийния колапс, в който би изпаднала.

Новият Европейски енергиен регламент за намалява нормите на пределно допустимите замърсявания, който окончателно трябва да бъде приет от Брюксел на 28 април, обричаше на затваряне въглищни мини и тецове, осигуряващи 45% от производството на ток в страната. Спирането щеше да засегне около 60 000 души и техните семейства, като 12 000 от тях работят пряко в строителството, ремонта и поддръжката на съоръженията.

Технологиите и горивата, които българските ТЕЦ използват, нуждата от над 1 милиард лева инвестиции, късият гратисен период от 4 години, неизбежното поскъпване на тока и социалните последици правеха новия екорегламент неизпълним от наша страна. Документът на ЕК засяга не само тецовете на въглища, но и тези на биомаса, течни горива и газ, както и използващи изгарянето на торф и отпадъци.

Добавете коментар