Според НСИ над 500 хил. българи с увреждания имат затруднения при придвижване и посещение на институции

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е инициатор на кампания под наслов „Достъпна България“, чиято цел е да се осигури масова достъпна среда за хората с увреждания. Кампанията стартира символично в Международния ден на хората с увреждания – 3 декември, и ще остане отворена до достигане на поставените цели. Подкрепа за „Достъпна България“ вече са заявили председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, президентът Румен Радев, депутати, обявиха от КЗД.

Според организаторите и членове на Комисията за защита от дискриминация не само отделните ведомства трябва да работят по проблема за изграждане на достъпна среда у нас, а е необходим национален консенсус по темата. Така всеки човек с двигателни или други проблеми, създаващи му затруднения в придвижването и ориентацията в градска среда, ще има куража и мотивацията да алармира за наличието на проблем. Философията на кампанията не е единствено да се констатират проблемите и да се сипят обвинения, че средата в момента не е достъпна. Целта е обединение като общество и реална промяна на градската среда.

Създаден е вече и конкретен план за действие. В рамките на настоящата година ще бъдат обследвани обществени сгради, бюра по труда и дирекции „Социално подпомагане“ в страната, банки, офиси на доставчици на комунални услуги, частни и редица други обекти за наличие на достъпност. Анализът на резултатите ще даде ясна картина къде положението е най-зле и ще се търсят начини за промяна.

От КЗД обмислят още възможността да се подготвят сертификати за работодатели, които не осъществяват дискриминация на работното място, както и стикери с логото на КЗД на техните сгради, които са достъпни за хората с увреждания – както техни служители, така и граждани.

12-13--DOSTUPNA-SREDA--PRO-1

СТАТИСТИКАТА

В България, по данни на Националния статистически институт, с призната трайно намалена работоспособност или със степен на увреждане са около 500 000 души, от които 10 000 са деца. Значителна част от проблемите на тези хора са свързани с недостъпната архитектурна среда и с реалната невъзможност да посетят определени места, сгради и институции. Затова решаването на казуса е национална задача. Недостъпната архитектурна среда също е форма на дискриминация, категорични са от КЗД. Затова и организацията активно участва и е включена във ведомствена работна група към Министерството на труда и социалната политика. Освен това със заповед на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова комисията е включена със свои представители в изработването на план-стратегия за достъп до архитектурна среда в столицата.

Всички се раждат свободни и равни по достойнство и права, не е някаква прищявка на хората с увреждания да съществуват и да се придвижват нормално, е становището на Комисията за защита от дискриминация, огласено пред медиите.

Ще се търсят начини да бъдат поощрени всички работодатели, за които имаме информация, че са осигурили достъпна архитектурна среда. Ще се направят проверки и ще се изготвят специални стикери, които ще се поставят на сградите, които са достъпни. Те ще бъдат с логото на КЗД и ще са знак, че това е достъпна архитектурна среда.

Кампанията е в защита правата на всички хора, които имат увреждания и които всъщност не могат нормално да ползват инфраструктурата и архитектурната градска среда. Това не е само придвижването по тротоарите, това е възможността свободно тези граждани да имат достъп до различни институции, да ползват техните услуги, да могат да посетят различни театри, кина или други обществени заведения, хранителни вериги или магазини, независимо от степента на своите увреждания.

Баки Хюсеинов, зам.-председател на КЗД:

Апелирам институции и граждани да работят за каузата

12-15-DOSTUPNA-PRO-BAKI-2Целта на кампанията на КЗД е да накара всички държавни институции, министерства, хора, които са в публичната сфера, да могат да осигурят достъпност на хората с увреждания, защото никой не е застрахован от такова нещо и всеки може да допринесе по някакъв начин. Законодателно България стои много добре по отношение на нормативната уредба. Има добри закони, но трябва да има ефективност от тях.

Въпросът за осигуряване на достъпността на хората с увреждания е много важен в България. Апелирам всички – институции, министерства, областни управители, местна власт, кметове, граждански организации, да се включат в този процес, за да може да решаваме въпросите на хората с увреждания. Така те ще могат да участват в икономиката на държавата, брутния вътрешен продукт и всички в XXI век ще живеем един нормален, социално-културен живот.

В София

Новите сгради без Акт 16, ако не са адаптирани за хора със специални потребности

Катя КОСТОВА

Всички новопостроени сгради, предназначени за социални услуги в София, разполагат с достъпна архитектурна среда, показват данни на Столична община.

От тази година в най-големия град на страната действа новата Стратегия за достъпна градска среда на територията на Столична община. Тя бе приета в средата на септември и има хоризонт на действие до края на 2022 г. Документът предвижда при обявяването на обществени поръчки за проектиране на обекти и сгради, ремонтни работи, закупуване на транспортни средства или предоставяне на транспортни услуги в заданието да има изрична клауза за прилагането на минималните стандарти за достъпност. Освен това в стратегията е записано още, че преди да бъде пуснат в експлоатация, всеки обект (публичен или частен) първо ще бъде оценяван дали е съобразен с критериите. Новопостроени сгради няма да получават Акт 16, ако в тях не са осигурени условия за достъпност на хора с увреждания.

12-13-dostapna-sreda-1
Тепърва много от подлезите в София трябва да се ремонтират основно, за да станат достъпни за инвалидите

По отношение на социалните и административните услуги, които се извършват в стари сгради, при извършване на ремонтни дейности поетапно трябва да се изпълняват мерки в рамките на възможното, съобразно конструктивните специфики на съответния обект. Досега мерки за осигуряване на достъпност за хора с увреждания са изпълнени в 11 спортни зали и 6 стадиона. В културната сфера е осигурена достъпност в общинските културни институти „Красно село”, „Надежда” и „Средец“, Софийската градска художествена галерия и Регионалния исторически музей – София.

От сградите на общинската администрация напълно достъпни са 2 обекта – на ул. „Московска” 33 и ул. „Сердика” 5. В зданието на „Оборище” 44 са въведени частични мерки. Там предстои изграждане на асансьорна уредба с финансиране от Столична община, както и ремонт на санитарните възли, като на първи етаж е предвидено специално помещение за хора с увреждания. В постройките на 13 районни администрации вече са реализирани мерки за осигуряване на частична или цялостна достъпност.

От всички 176 общински училища в 18 е изградена подходяща среда за хора с увреждания. В останалите са монтирани отделни съоръжения. По отношение на общинските детски градини данните на столичното кметство сочат, че от общо 199 в 85 от тях има изградена цялостна общодостъпна среда. В останалите 144 са осигурени съоръжения за улеснен достъп. Условия за хора с увреждания има и в 24 самостоятелни детски ясли и 4 комплекса за детско хранене с общо 32 раздавателни пункта.

От здравните заведения към Столична община съоръжения за достъпност има в 28 диагностично-консултативни, медицински и дентални центъра. Напълно достъпни са 12 болнични заведения и специализирани клиники за продължително лечение и рехабилитация.

12-13-dostapna-sreda-2
Част от подстъпите за хора в колички са доста стръмни

Стратегията изисква още създаване на специална комисия, която да следи за спазване на изискванията за достъпност на средата. В нея ще влязат представители на администрацията на Столична община и направление „Архитектура и градоустройство” към СО, а също така и хора с увреждания, които ще правят тестове на достъпността на съответната сграда. Само след тяхното становище комисията ще може да издава одобрение, че обектът е достъпен за хора с увреждания, и съответно той ще получава Акт 16.

В София има над 7322 кв. м тактилни цветни плочи с релефни елементи, които се различават от традиционната настилка и насочват хората с нарушено зрение. По линия на текущи ремонти за обновяване на тротоарните настилки са положени още 4250 кв. м тактилни плочи. Изграждат се и други съоръжения, които улесняват придвижването – устройства за звукова сигнализация на кръстовища, регулирани със светофари. Инвестира се и в изпълнение на мерки за достъпност на пешеходни подлези, разположени на ключови кръстовища, информират от общината.

Всяка година Столичният общински съвет трябва да приема и план за действие през годината за подобряване на достъпността. Стратегията обхваща периода до 2022 г. Преди изтичането на този срок се очаква разработването на нов документ, задаващ рамката за действие за следващия петгодишен период.

В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

От 770 превозни средства 550 вече са нископодови

12-13-dostupna_sreda.kare

Данните на Центъра за градска мобилност в София сочат, че от общо 770 превозни средства, обслужващи линиите на обществения транспорт, 550 са нископодови и те могат да се ползват от трудноподвижни хора.

В почти всички станции на метрото е осигурена достъпност, за което има международно признание. „Метрополитен” ЕАД е притежател на специалната награда на Секретариата на Съвета на Европа в петото издание на конкурса Les Trophees de l’Accessibilite 2015. За хора с нарушено зрение в края на 2016 г. е пуснато съобщение в метровлаковете, указващо крайната дестинация на конкретния влак. Такова гласово оповестяване има и на метростанция „Младост 1“, указващо дали влакът продължава към летището, или бизнес парка.

12-13-dostupna_sreda.kare.1Освен това Центърът за градска мобилност в столицата публикува на своята интернет страница – раздел „Виртуални табла”, информация, указваща със символ дали превозното средство, в което се пътува, е с улеснени условия за достъп. По спирките са монтирани и 1053 електронни информационни табла с гласово оповестяване.

В някои от общинските културни институти и библиотеки се развиват информационни услуги специално за хората с увреждания, за да се подпомогне достъпът им до електронни информационни и базирани на интернет ресурси.

СЪПРИЧАСТНОСТ

12-13--SKANDAUПри връчването на музикални награди 359 HipHop Awards 2018 изпълнителите от група „СкандаУ”, които бяха отличени за Група на годината, се качиха на сцената на инвалидни колички. Те обясниха, че наградите са нещо важно за всеки артист, но има и по-важни неща. „Недостъпната среда е дискриминация. Ние се включваме в кампанията „Достъпна България“ и искаме да призовем всички заедно да направим така, че хората с увреждания да бъдат част от обществото“, заявиха Лъчо и Тото.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си