Кои са най-честите грешки при проектирането и изграждането на зелените системи у нас?

0

Арх. Драгомир Андонов, член на РК на КАБ – Хасково:

Общините трябва да се учат от европейското парково строителство

8-9--ANDONOV

Има много грешки в проектирането и изграждането на зелените системи. Проектите не се възлагат на ландшафтните архитекти, вземат ги общите. А те нямат специалната подготовка. Аз досега не съм изготвял такъв проект. Предлагам Лесотехническият университет да закрие тази специалност. У нас днес с ландшафтно образование не може да се живее.

Хасково е създаден като зелен град. Но върху тази система сега се работи на парче, няма концепция как да се запази и развива. Общините трябва да се учат от европейското парково строителство.

Арх. Деница Русева, член на РК на КАБ – Варна:

Липсва визия за последваща грижа

8-9-Rusewa

Като ландшафтен архитект ме боли за състоянието на зелените системи. Грешките са очевадни, все едно че нищо не правим, щом не полагаме грижи за поддръжката. Не само във Варна, навсякъде е така. Липсва визия за по-нататъшната грижа. Въпросът е не само да се изгради един парк или градина, а да се поддържа впоследствие. Това е все едно да си вземеш куче и след това да не го храниш. Ако има поддържане, то е от случайни хора, неквалифицирани в тази област. И резултатите са същите.

Арх. Диана Чалъкова, член на РК на КАБ – Бургас:

Добрите примери са в частните имоти

8-9-0

Голямата грешка е, че се намаляват зелените площи в градовете. Подменят се дървесните видове, търсят се вносни, които не са адаптивни и бързо умират. Т.е. няма ефект от това.

Като ландшафтен архитект се тревожа от неправилното поддържане на старите дървета. За това се искат знания и умения, каквито изглежда липсват. Дори в стария парк на Бургас, който е паметник на парковото строителство, виждам неправилно подрязване на старите дървета. В общината има доста ландшафтни специалисти, може би не успяват да отстояват правилните решения. Мен като страничен специалист не са ме търсили. Но в тази сфера има и добри примери, не са само лошите. Добри проекти се реализират в частните имоти например.

Арх. Валери Маринов, член на РК на КАБ – Враца:

Нужно е да се отчита спецификата на конкретния град

8-9_Vra

Основната грешка е, че липсва единен замисъл за изграждане на зелените системи. Не се отчита конкретната специфика на всеки град, работи се на парче. Общините, увлечени в печелене на средства от европейските програми, често стигат до абсурдни решения. Изграждат самоцелни паркове и градини. Обособяват се и градинки в селата и кварталите по тъй наречените общински местни инициативи.

Враца е зелен град. Но в централната зона липсва паркова среда със съответната инфраструктура – площадки за игра и забавления на деца и възрастни. Това потвърждава тезата ми, че се работи без замисъл как да бъдат развивани зелените системи на градовете.

Арх. Любомир Иванов, член на РК на КАБ – Монтана:

Не се допитват до ландшафтните архитекти

8-9-Lubomir-Ivanov_1

Имаме несполучливи проекти по вина на проектантите. Някои проектират на книга, без да видят мястото, където ще се разполага съответната зелена система, и често се стига до парадокси. Изграждат се тревни площи върху плитка почва, да не говорим за храстите и дърветата. Някои не познават пазара на растителността. Проектират видове цветя или дървета, които ги няма у нас. С други думи – едно е да проектираш градина в Сандански, друго – в Силистра. Най-добрите решения се вземат при комбинация между общите и ландшафтните архитекти. Общите проектират алеите и другите елементи, аз като ландшафтен проектирам дендрологичната част.

8-9-dВажно е да се разбере, че нашите зелени системи зависят от поддръжката им. За нея се изискват повече средства във времето, отколкото за изграждането им. През последните години се инвестира много в зелени системи. Общините усвоиха за това средства от европейските програми. Сега остава по-важното – поддържането им.

 

АНАЛИЗ

Започва законодателно проучване на строителния процес в ЕС – стъпка към отмяната на ЗУТ

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков поиска от Народното събрание да съдейства за извършването на законодателно проучване на строителния процес в 10 страни от Европейския съюз. Анализът на практиките в ЕС е голяма стъпка към създаването на ново строително законодателство в България. Инициативата за това е на Камарата на архитектите и беше подкрепена от работната група към МРРБ и министър Нанков. Проучването ще се съсредоточи върху ключовите теми в различните фази на строителството в Германия, Австрия, Белгия, Чехия, Унгария, Испания, Холандия, Финландия, Хърватия и Италия. Въпросите бяха формулирани в работната група, включваща представители на КАБ, КИИП, КСБ и ДНСК.

8-9_ZUT.1

Целта е да се обобщят най-ефективните процедури и правила, които защитават интереса на обществото и на всички участници в процеса, връщат престижа на професията и гарантират крайния резултат – качествени сгради в хармония със заобикалящата ги среда.

В сегашния си вид ЗУТ обременява до абсурд строителството в България. Важни са папките, а не сградите. Важни са административните изисквания, а не същинският процес и качеството на построеното. В този процес резултатът все по-малко зависи от архитектите, но в същото време обществото хвърля отговорността за строителните безумия точно върху архитектите. Така професията на архитекта се обезценява.

Затова Камарата на архитектите в България смята, че с промени в ЗУТ на парче няма да се реши нито един проблем – напротив пречките, административната тежест и конфликтите на интереси ще се увеличават. Както биха казали лекарите, законодателят реагира на симптоми, но не лекува болестта. Сгрешена е философията и от това всички без изключение губят.

Започнахме дебати за новата концепция за строителното законодателство, в която участват все повече представители на заинтересованите страни и подкрепата се увеличава. Продължават представянето на първоначалната концепция и дискусиите и в регионалните колегии на архитектите.

Проучването на практиките в 10-те страни ще даде още разумни идеи и ценно ноу-хау за изработването на качествено строително законодателство у нас според международните стандарти.

Списъкът с въпроси се простира върху 26 теми, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, контрола в инвестиционния и строителния процес, застраховането на професионалната отговорност, изискванията към строителя.

Ще бъдат проучени ключови практики в целия строителен процес: от това какви са правата, задълженията и ролите на участниците в строителния процес и какви са процедурите за устройствените планове и промените в тях; през категоризацията на типовете сгради, съгласуването на инвестиционните проекти, издаването на строителни разрешения и оценките за съответствие; до изпълнението на одобрените проекти и въвеждането на сградите в експлоатация.

След осъществяването на проучването КАБ ще публикува подробна информация по всяка от темите. Дискусията за бъдещото ново законодателство е отворена за всички членове на Камарата.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си