Книга за комбинирани външни топлоизолационни системи на инженер от Скопие представя КИИП

0

Представяне на книгата „Комбинирани външни топлоизолационни системи (ETICS)” на д-р инж. арх. Петър Николовски, Скопие, Северна Македония се организира от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. То ще се състои на 7 ноември 2019 от 10 ч. в сградата на КИИП – София.

Изданието обхваща темите:

  • Общо за ETICS
  • Видове системи за външна топлоизолация на фасадни стени
  • ETICS с топлоизолационен слой от пенополистирен
  • Устойчивост на ETICS при пожарно въздействие
  • Топлинни мостове
  • Икономически аспекти на мерките за подобряване на енергийната ефективност на сгради

АВТОРЪТ

Д-р инж. арх. Петър Николовски завършва Архитектурния факултет на Университета “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Скопие, Република Северна Македония. Защитава докторска дисертация на тема “Линейни топлинни мостове в сгради в райони със сеизмична активност” пред Специализирания научен съвет на Висшата атестационна комисия на БАН в София.

Като гост-преподавател на Факултетите по архитектура при университетите МИТ и ФОН в гр. Скопие, той разработва учебни програми и води курсове по Строителна физика, Възобновяеми енергийни източници и Устойчива архитектура, на студенти и докторанти.

Книгата на д-р инж. арх. Петър Николовски в София ще бъде представена от проф. д-р. инж. Димитър Назърски, проф. д-р. инж. Пламен Чобанов, инж. Бойко Пенев.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си