Навигатор Home » Новини » Качествено ли се изпълнява реставрацията на старинни обекти?

Качествено ли се изпълнява реставрацията на старинни обекти? 

10-3

Инж. Божидар Лесновски, РК на КИИП – София-град:

Запазването на самобитността на сградата не е възможно без участието на специалисти

Преди време имах идеи за реставрацията на няколко стари къщи в Троянския балкан, Ловеч, Гоце Делчев, Терзийско. Все селища, в които има такива обекти, но са изоставени, запустели и са започнали да се рушат. Появи се интерес от няколко души към този тип дейности, но всичко оставаше на ниво обсъждане и разговори. Стигнеше ли се до момента да отидем, да видим на място обектите и да дам съответните препоръки, всеки се отказваше. За съжаление, се създаде една много антагонистична среда. Хората се изучиха, всеки търси варианти как да се направи, ако може, без пари. По принцип за старинните къщи никой не иска да изготвя подобно архитектурно-конструктивно решение – как да се използва камъкът, старият дувар – цялата тази автентичност на битовата наличност, която е давала живот преди години на много села в България. А този тип обекти си имат своята специфика. Архитектурата им е уникална и в съзвучие с природата както поради естествените материали, от които е построена, така и поради нейното вписване в пейзажа на местността, където е разположена. За да запазим самобитността на стара българска къща с типичните й характеристики, са необходими търпение и положително отношение към старината. Подобен проект не е възможен без участието на специалисти. Има някои основни правила, които касаят сглобките, естествените материали, технологичната последователност, изисквания към обработката на материалите, но като цяло много малко хора се вълнуват от това. Сега се говори на съвсем друг език – ако може всичко да се събори и да се направи нещо ново, което да е съвсем различно и модерно. Така малко по малко ще се изгубят старите къщи, а с тях и автентичният селски вид, който ни е така скъп.

Инж. Теменужка Филипова, член на РК на КИИП – Благоевград:

Тези къщи носят архитектурата на времето

Старите сгради трябва да се запазят, защото те носят архитектурата на своето време. Трябва да я съхраним за нашите деца, за да знаят как хората са живели някога. Реставрацията им обаче е много сложен процес. Защото по фасадите им има красиви орнаменти, линии, различни мотиви. Когато тя е възложена на добра фирма с добри специалисти, в това отношение се получава нещо много хубаво. Стои човек до такава сграда и й се радва. В Разлог например има много такива възстановени обекти, които освежават града. Много добре са реставрирани. Но съм виждала и други възстановени сгради, които не ми харесват. Колегите са прекалили с изтъкването на орнаментите и особено с боядисването.

10-1

Инж. Радослав Парашкевов, председател на РК на КИИП – Ловеч:

Нужен е по-голям контрол при изпълнение на проектите

Възстановените стари сгради носят особена красота и радват минувачите. Преди дни в Плевен видях възстановена сграда на очна клиника и се възхитих от добрата работа. Дори дограмата беше автентична. Фондация реставрира една стара къща в нашия исторически квартал „Вароша” много сполучливо. Къщата стана за чудо и приказ. Но не всички възстановени сгради изглеждат така. Проектът се съгласува с Института за културното наследство, но при изпълнението контролът се занижава. Особено при частните инвеститори. Виждал съм такива къщи – вместо с автентични, със съвременни керемиди. Така е било по-лесно на новия собственик, но от това се губи автентичният вид. Затова аз препоръчвам засилен контрол при изпълнението на проектите за реставрацията. Той е много ефективен при държавните и общинските сгради – музеи, храмове, и др., но при частните не е. Това не може да убегне от погледа на специалиста.


         10_bais

          БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)

София 1164, бул. „Христо Смирненски” №1, корпус „А”, ет. 4, офис 5
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236
info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com; www.bais.bg


Становище на БАИС

Във връзка с разпространената информация в медиите от фирма „Дау Бента България“ БАИС заявява, че твърденията, че сертифицирането на топлоизолационна система „Капарол“ с клас „B” по реакция на огън дава възможност тя да бъде прилагана при високи сгради, не е коректна и би могла да въведе в заблуждение както специалистите, така и широката общественост.

Съгласно изискванията на чл. 330 на Наредба № Iз-1971 за СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар, всички компоненти на фасадната изолационна система, прилагана на сгради с височина над 28 м, трябва да отговорят на определени противопожарни изисквания, а не само системата като цяло.

Всички системи за фасадна топлоизолация (ETICS), които са сертифицирани по ETAG 4, притежават клас по реакция на огън „B”, но това не е достатъчно условие да бъдат прилагани при сгради над 28 м (за България те са определени в гореспоменатата наредба)

От друга страна, твърденията, че EPS панелите (познати като „Стиропор”) „Далматина” притежават клас по реакция на огън „В” (до края на 2016 г.) или „С” (от началото на 2017 г.), се оспорват от специалистите не само в България.

Дори да допуснем, че това е така, използването на топлоизолационен материал с такива показатели при високите сгради е рисковано и не гарантира живота и здравето на обитателите. Пример е изгорялата това лято сграда в Лондон, чиято фасадна система е била сертифицирана като клас по реакция на огън „В”.

Затова БАИС повече от година алармира за по-стриктен подход към приложението на органични топлоизолационни материали на фасадите на високите сгради.

Ние изразяваме задоволството си, че компетентните органи се вслушаха и вече е създадена специална работна група, която да повиши изискванията към тези материали, определени в Наредба № Iз-1971.

Още веднъж призоваваме инвеститорите и специалистите да се въздържат от приложението на такива системи при високите сгради, каквато е и актуалната тенденция в ЕС!

 

Добавете коментар